2019 od A do Ž – Sindikalni pregled leta

Konec starega leta ter skorajšnji začetek novega je priložnost za podrobnejši pogled nazaj in za pomežik proti novim podvigom in aktivnostim. Predstavljamo leto 2019 skozi oči Sindikata Mladi plus. Od A do Ž. 🙂

ADRIA 

V začetku oktobra, po uradnem stečaju Adrie Airways, so se na nas obrnili študentje in študentke, ki so pri našem padlem nacionalnem letalskem prevozniku – večinoma kot stevardi in stevardese – opravljali študentsko delo. Zaradi stečaja podjetja so se namreč tudi oni znašli v negotovosti, kaj bo z njihovim plačilom za opravljeno delo. Z njihovim pooblastilom smo napisali in oddali vloge za rizični sklad pri študentskih servisih – gre za sklad, v katerega študentski servis nameni del svojih sredstev za primere, ko delodajalec ne plača opravljenega študentskega dela –, prva izplačila pa so študentje in študentke že prejeli. Akcija je še en dokaz, da lahko s skupnimi močmi dosežemo več.

Pomemben del našega dela je seveda tudi aktivizem. Tudi letos se je naši ekipi pridružilo lepo število novih aktivistk in aktivistov, ki smo jih ustrezno izobrazili in opolnomočili za sindikalno delo. Skupaj smo se udeleževali protestov, obiskovali odločevalce, aktivno spremljali družbene spremembe in se nanje tudi redno odzivali. Skupaj smo odkrivali sporne oglase za delo, pisali buče ter preprečevali izkoriščanje mladih delavk in delavcev.

BUČE

Tudi v letu 2019 smo podelili več buč. Namenili smo jim tistim, ki so v želji po ukinitvi dodatka za delovno aktivnost trosili neresnice (glej spodaj), prislužila pa sta si jo tudi prvi delovni inšpektor Jadranko Grlić in odvetniška pisarna Kosmač. Prvi meni, da večini študentov in študentk razmere v svetu dela ustrezajo, saj na inšpektorat za delo nepravilnosti ne prijavljajo, druga pa namesto redne zaposlitve ponuja študentsko delo z elementi delovnega razmerja.

Buča za Jadranka Grlića z Inšpektorata RS za delo

CAR

Junija, ko je zaključil z maturo, je na naša vrata potrkal Tadej Kobal. Takrat še srednješolec z veliko energije in s smelimi idejami se je pridružil naši ekipi aktivistk in aktivistov. Pozneje je postal tako član izvršnega odbora našega sindikata kot tudi Ime leta – kot prostovoljec je v Slapu pri Vipavi pomagal ustanoviti knjižnico – na Valu 202.

ČLANSTVO

Iskrena hvala čisto vsem, ki ste bili v letu 2019 naši člani oziroma članice. Upamo, da boste zraven tudi v bodoče. 🙂 Kot aktivni člani in članice nam s plačilom članarine podelite mandat, da lahko jasno in glasno zagovarjamo naše skupne interese. Moč sindikata je namreč v njegovih članih in članicah, saj smo lahko le skupaj močnejši!

DODATEK ZA DELOVNO AKTIVNOST

Drugo polovico leta je zaznamoval boj proti ukinitvi dodatka za delovno aktivnost. Skupaj z Inštitutom 8. marec, številnimi drugimi nevladnimi organizacijami, Delavsko svetovalnico in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo ukinitvi omenjenega dodatka ostro nasprotovali tudi na Sindikatu Mladi plus, saj bi ta najbolj prizadela prav najrevnejše in najranljivejše v naši družbi, skratka tiste, ki že zdaj živijo na robu ali pod pragom tveganja revščine. Ukinitev pa ne bi prizadela le brezposelnih, temveč tudi tiste zaposlene, ki imajo tako nizke plače, da z njimi ne morejo preživeti.

Eden od medijskih nastopov v zvezi z bojem proti ukinitvi dodatka za delovno aktivnost. Naša predsednica Tea je druga, naš aktivist Rok pa prvi z desne.

Zakon, s katerim so odgovorni želeli ukiniti dodatek za delovno aktivnost, je bil v parlamentu sicer najprej potrjen, a je nato v državnem svetu veto nanj vložila predsednica ZSSS Lidija Jerkič, kar so svetniki in svetnice tudi potrdili. Zakon pa ob vnovičnem glasovanju v državnem zboru ni dosegel zadostne podpore, saj je zanj glasovalo zgolj 39 poslank in poslancev, že prej pa je ministrstvo za delo sporočilo, da za zakon ne bo iskalo podpore.

EVROPSKA KONFEDERACIJA SINDIKATOV (IN NJEN ODBOR ZA MLADE)

Konec leta smo bili zelo ponosni: naša predsednica Tea je bila v drugi polovici decembra izvoljena za predsednico Odbora za mlade Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). Gre za prvo izvoljeno funkcionarko (ali funkcionarja) iz Slovenije, ki je bila kadarkoli nominirana ali izvoljena na predsedniško funkcijo v evropskih sindikalnih strukturah!

Nova ekipa Odbora za mlade Evropske konfederacije sindikatov: Tea je tretja z leve.

FESTIVAL DOSTOJNEGA DELA 

Novo leto, nov Festival dostojnega dela Sindikata Mladi plus: naše predprvomajske aktivnosti so letos potekale v duhu zahteve 8/8/8 (osem ur dela, osem ur prostega časa in osem ur počitka), počeli pa smo cel kup stvari: med drugim smo v sodelovanju z Radiem Kričač pripravili več radijsko-sindikalnih vsebin, na Filozofski fakulteti v Ljubljani smo organizirali predavanje dr. Leva Krefta, sodelovali pri predstavitvi nove raziskave o mladih v Sloveniji (glej spodaj) in se tradicionalno odpravili na prvomajsko kresovanje na ljubljanski Rožnik.

Na predvečer praznika dela na Rožniku

GLAS MLADIH

Tudi letos je bilo zagovorništvo eno glavnih področij našega dela. Zastopali smo mnenja in potrebe mladih, mlade smo vključevali v naše aktivnosti in jim omogočali sooblikovanje mladinske politike. Položaj mladih smo v iztekajočem se letu predstavili tudi na različnih ministrstvih. Leto smo namreč začeli z obiskoma ministrstev za delo in za izobraževanje. Šlo je za konstruktivna pogovora, v okviru katerih smo predlagali več rešitev za izboljšanje položaja mladih na različnih področjih.

Ekipa sindikata pred ministrstvom za delo

Pomembne so bile tudi naše aktivnosti v različnih delovnih skupinah, v katerih smo kot vselej predstavljali glas mladih. Naša predsednica Tea je tako postala članica medresorske delovne skupine za načrtovanje in izvedbo ukrepov proti prekarnosti, prav tako pa stališča mladih zagovarja v delovni skupini, ki se ukvarja z implementacijo sheme Jamstvo za mlade.

Februarja smo skupaj z nekaterimi drugimi mladinskimi organizacijami v parlamentu sodelovali na javni tribuni z naslovom Zakaj mladi na evropske volitve?. Med drugim smo razpravljali o pomembnih vprašanjih, povezanih z Evropsko unijo, aktivnim državljanstvom, mladimi, trgom dela … Vprašali smo se tudi, kakšen je vpliv mladih na sprejemanje odločitev v Evropski uniji in se pogovarjali o tem, kaj EU trenutno počne na področju mladine ter o tem, kaj bi lahko delala bolje.

V sklopu projekta Posvetovanje z mladimi o kakovostnih okvirjih vajeništva in pripravništva v Sloveniji smo analizirali stanje na omenjenih področjih ter v posvetovanja vključili več kot 250 mladih. Aktivno smo se ukvarjali tudi z dostojnim delom in okoljsko tematiko.

HEROJI NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 

Poleg našega aktivističnega, terenska, zagovorniškega in drugega dela smo bili tudi letos aktivni na družbenih omrežjih, kjer smo – kot vedno – poskušali razne in različne sindikalne ter delavske teme, s katerimi se vsakodnevno ukvarjamo, predstaviti malo drugače. Najdete, všečkate, sledite nam lahko na Facebooku, Instagramu in Twitterju, na naš štirinajstdnevni novičnik pa se lahko naročite tukaj.

IZOBRAŽEVANJA

Izvedli smo 33 različnih delavnic in izobraževanj, s pomočjo katerih smo mlade opolnomočili o različnih temah. V letos najbolj obiskano delavnico z naslovom Kaj moram vedeti, preden podpišem pogodbo o zaposlitvi? smo vključili več kot 250 mladih. Prisotni smo bili na več kot dvajsetih srednjih šolah in na več fakultetah po Sloveniji.

V okviru programa Evropska solidarnostna enota smo zasnovali projekt Opolnomočeni mladi – Junaki delavskega razreda, kjer smo samostojno ali s partnerji izvedli še sedem dodatnih izobraževanj oziroma delavnic o aktualnih temah, kot so okolje, dostojno delo, davki

JAVNI PISMI 

Letos sta našo pozornost pritegnili dve javni pismi, s katerimi so študentje in študentke dveh popolnoma različnih študijskih smeri opozorili na različne kršitve in nepravilnosti, s katerimi se srečujejo pri svojem študiju. Študentje in študentke arhitekture so pisali o nedostojnem izkoriščanju mladih za prekarno delo ali celo delo na črno, pri čemer so vlogo delodajalcev prevzeli kar njihovi profesorji. Zaradi prekarnosti in z njo povezanih stisk, s katerimi se delavke in delavci v arhitekturi srečujejo že leta, smo Fakulteto za arhitekturo skupaj s Sindikatom prekarcev ter Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo javno pozvali k spoštovanju pravic študentk in študentov ter preprečili sprejem spornega pravilnika za vključevanje študentov in študentk arhitekture v raziskovalno, strokovno in umetniško delo.
Konec leta so se na nas anonimno obrnili tudi študentje in študentke babištva z Zdravstvene fakultete v Ljubljani, ki se v času svoje obvezne študijske prakse soočajo s številnimi nepravilnostmi. Še vedno jih pozivamo, naj se nam oglasijo na info@mladiplus.si.

KRŠITVE 

Tudi letos smo na inšpektorat za delo podali kar nekaj prijav. Največji odmev smo dosegli s prijavo diskriminatornega oglasa za delo v nekem lokalu. Kršitelj je prejel globo, na nas pa se je vsul plaz kritik, da bomo s tovrstnimi prijavami »pogubili« t. i. male podjetnike (in še koga zraven, če smo malce pikri). Ker je za Sindikat Mladi plus opozarjanje na sporne delodajalske prakse izjemnega pomena, bomo kršitve vseh vrst seveda še naprej prijavljali pristojnim organom ter o njih informirali delavce in delavke. O diskriminaciji v svetu dela pa smo pripravili tudi daljši informativni zapis, ki ga je mogoče prebrati tukaj

»LUZERKA«

Sedmega oktobra, na svetovni dan dostojnega dela, smo se odpravili v kino. V ljubljanskem mestnem kinu Kinodvor, kjer je v največji dvorani ostalo nezasedenih samo pet (!) sedežev, smo v sodelovanju s Kinotripom, Kinodvorovim filmskim programom mladi za mlade, organizirali posebno projekcijo uspešnega slovenskega filma Ne bom več luzerka, ki ji je sledil še pogovor z režiserko filma Uršo Menart, filmsko ustvarjalko mlajše generacije, in našo predsednico Teo. 

Film Ne bom več luzerka je navdušil zbrano občinstvo. Foto Urška Boljkovac/Kinodvor

Omenjena projekcija predstavlja začetek našega sindikalno-filmskega sodelovanja s Kinodvorom, s katerim seveda nameravamo nadaljevati tudi v novem letu. 🙂 Že v drugi polovici letošnjega decembra pa smo znova združili moči z omenjenim ljubljanskim kinom in Kinotripom ter organizirali posebno projekcijo najnovejšega filma z naslovom Medtem ko vas ni bilo znanega angleškega režiserja Kena Loacha, velikega portretista delavskega razreda in filmskega ustvarjalca z osupljivim opusom, ki v svojih delih že od nekdaj raziskuje tudi tematike, povezane z vsakodnevnim življenjem, stiskami ter problemi delavk in delavcev.

Še nisi naš član ali članica?

Ponujamo pet razlogov, zakaj se nam velja pridružiti.

Včlani se!

MEDNARODNA SOLIDARNOST

Vse leto smo sodelovali na različnih mednarodnih izobraževanjih in sindikalnih treningih. Povezovali smo se z mladimi sindikalisti in sindikalistkami iz vse Evrope in sklenili številna nova poznanstva. Aprila smo se v Torinu v Italiji udeležili Akademije o prihodnosti dela, ki jo je v sodelovanju z Evropskim sindikalnim inštitutom (ETUI) pripravila Mednarodna organizacija dela (ILO). Istega meseca smo v Bruslju zaključili mednarodni projekt z naslovom Opolnomočenje mladih za dostojno delo, junija pa smo se v Ženevi v Švici udeležili 108. mednarodne konference dela, prav tako v organizaciji ILO.

Poleti smo se odpravili na morje, kjer smo sodelovali na poletni akademiji Regionalnega sindikalnega sveta Solidarnost. Tokratno srečanje je potekalo v Igalu v Črni gori. Tudi konec leta je bil na področju izobraževanja in sodelovanja s tujimi soborci in soborkami precej pester. Konec novembra smo obiskali srbske partnerje iz beograjskega Razvojnega centra za mlade, ki so predstavili glavne ugotovitve njihovega projekta, poimenovanega Rights at work, work on rights. Pestro leto pa smo zaključili s sodelovanjem na kar dveh treningih oziroma konferencah. Na Portugalskem, v mestu Sesimbra, je v organizaciji ETUI potekal mednarodni trening o sindikatih in podnebnih spremembah, v Torinu pa se je v organizaciji ILO in Evropske konfederacije sindikatov odvila mednarodna konferenca European Youth Empowerment Conference.

Decembrski utrinek iz Torina

NOVO VODSTVO

Na začetku oktobra smo na Sindikatu Mladi plus izvedli četrto konferenco, na kateri smo obravnavali vsebinsko in finančno poročilo za obdobje preteklega mandata (2017 – 2019), potrdili spremembe statuta in izvolili novo vodstvo.

Obenem smo se ozrli na do zdaj opravljeno delo ter se dotaknili novih izzivov in nalog, ki nas čakajo v prihodnosti. Po dobrih osmih letih dela je mogoče reči, da je sindikat, ki je leta 2011 v okviru kampanje proti zakonu o malem delu nastal kot eksperiment, na pravi poti, s člani in članicami, aktivisti in aktivistkami, soborkami in soborci, polnimi energije, poguma, znanja, upornosti in zagnanosti, da spremenimo svet, v katerem živimo, na bolje.

Za predsednico je bila ponovno izvoljena Tea Jarc, ki bo na tem položaju začela že svoj drugi mandat, kar si, kot je povedala po izvolitvi, šteje za izjemno čast. Na novo izvoljena sta bila tudi izvršni in nadzorni odbor sindikata, medtem ko je sekretarka ostala Sanja Leban Trojar. Ožjo ekipo, ki bo v obdobju naslednjih dve let vodila naš sindikat, sestavljajo nekoliko mlajši, tudi nekateri novi aktivisti in aktivistke, kar je nedvomno dober obet za sindikalno prihodnost. Ob tem bodo tudi dosedanji soborci in soborke ostali v bližini ter novim močem pomagali s svojim znanjem in izkušnjami.

OKOLJE

Na našem sindikatu si že dlje časa prizadevamo za povezovanje delavskih in okoljskih tem, seveda predvsem v luči vseprisotnih podnebnih sprememb in okoljske krize, v začetku septembra, pa smo svoja stališča uspeli prenesti tudi na raven Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), katere del smo, in poskrbeli za pomemben mejnik na tem področju.

Tako je predsedstvo ZSSS na svoji seji v Ljubljani sprejelo dokument z naslovom Sindikati in podnebne spremembe, s katerim je omenjena organizacija na pobudo Sindikata Mladi plus, kjer smo dokument tudi pripravili, med drugim uradno podprla socialno smiselne, premišljene ter na pravičnosti utemeljene ukrepe boja proti podnebnim spremembam in okoljski krizi, pa prizadevanja mladih, ki se borijo za pravičnejši in okolju prijaznejši svet za vse, ter izrazila podporo aktivnim mladim in gibanju Mladi za podnebno pravičnost

To med drugim tudi pomeni, da smo v Sindikatu Mladi plus in ZSSS tudi uradno podprli podnebni štrajk, ki se je odvil v petek, 27. septembra, ter se ga aktivno udeležili.  

Med govorkami in govorci na podnebnem štrajku je bila tudi naša Tea, ki je med drugim povedala: »Kapital izkorišča vse: mlade, brezposelne, prekarce, delavke in delavce ter okolje. Izkorišča nas za potrebe nenehne gospodarske rasti, ki ustvarja profite za peščico, medtem ko mi od tega t. i. napredka nimamo nič. Vse, kar občutimo, je samo izkoriščanje ljudi, okolja in celotnega planeta. Podnebne spremembe že dolgo škodujejo sindikatom, delavkam in delavcem, neposredno in posredno nižajo plače in delavske pravice, poglabljajo ranljivost delavk in delavcev, povečujejo družbeno neenakost, povzročajo milijonsko škodo, poglabljajo globalne konflikte«.

PRAVNA SVETOVANJA

Vsako leto opravimo več pravnih svetovanj. S tem smo zelo zadovoljni, saj opažamo, da se mladi delavci in delavke, študentje in študentke vse bolj zavedajo svojih delavskih in drugih pravic. Občasno se na nas obrnejo zgolj v želji po potrditvi različnih informacij. V nemalo primerih nam je samo s telefonskim klicem ali s poslanim dopisom delodajalcu uspelo preprečiti neplačano uvajanje študentk in študentov. Eden od naših članov pa je zaradi različnih kršitev zoper delodajalca vložil tožbo na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Več informacij o njegovem primeru je mogoče najti tukaj

RAZISKAVA SLOVENSKA MLADINA 2018/19

Letos je izšla nova raziskava z naslovom Slovenska mladina 2018/2019, ki so jo pod okriljem nemške socialdemokratske Fundacije Friedricha Eberta (FES) izvedli raziskovalci z Univerze v Mariboru. Raziskava je v celoti dostopna tukaj, nekaj njenih pomenljivih izsledkov pa smo v zapisu ob letošnjem prazniku dela komentirali tudi mi. Kot rečeno že zgoraj, smo sodelovali tudi pri predstavitvi same raziskave aprila v Ljubljani.

SINDIKALNA AKADEMIJA

Drugi novembrski vikend smo na Sindikatu Mladi plus namenili mini sindikalni akademiji, na kateri smo se zbrali mladi sindikalisti in sindikalistke, da si naberemo svežih moči, domislimo novih podvigov, določimo glavne aktivnosti za bližnjo prihodnost in se še bolj povežemo med sabo. Samo dobra ekipa lahko namreč ustvarja dobre projekte.

V idiličnem okolju pod Krvavcem – daleč od ponorelega sveta – je brbotalo od pozitivne sindikalne energije zagnanih mladih, borbenega duha, dobrega vzdušja, novih idej, ambicioznih načrtov za prihodnost, pa seveda od zanimivih debat, delavnic, predavanj … Skupina približno petnajstih mladih, posrečena mešanica že izkušenih sindikalnih aktivistk in aktivistov ter novih vedoželjnih obrazov, se je popolnoma potopila v globok in kompleksen svet sindikalizma.

ŠTUDENTSKO DELO

Odbor za finance državnega zbora je dal oktobra na redni seji zeleno luč predlogu novele zakona za uravnoteženje javnih financ, po katerem minimalna bruto urna postavka za študentsko delo od 1. januarja 2020 ne bo smela biti nižja od 5,4 evra (oziroma od 4,56 evra neto).

Po novem bo minimalna urna postavka za študentsko delo – za kar smo se zavzeli prav na Sindikatu Mladi plus – usklajena tudi z minimalno plačo (oziroma s tem kolikor znaša ura dela pri minimalni plači), s čimer bo zagotovljeno tudi enako plačilo za enako delo, kar pomeni, da ne bo prihajalo do dampinga. Prav tako se bo zato ob vsakokratnem povečanju minimalne plače zvišala tudi minimalna urna postavka za študentsko delo.

Njeno zviševanje pa ni potekalo čisto gladko: državni svet je namreč konec oktobra na izredni seji s 15 glasovi za in 11 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona za uravnoteženje javnih financ. Zato so jo vrnili v ponovno glasovanje v DZ, kjer je morala zbrati vsaj 46 glasov podpore. To pa se je na koncu tudi zgodilo, saj je zanjo glasovalo 58 poslank in poslancev. 

Še nisi naš član ali članica?

Ponujamo pet razlogov, zakaj se nam velja pridružiti.

Včlani se!

TEREN

V letu, ki se izteka, smo bili zelo aktivni tudi na terenu. Kar nekaj časa smo namenili opolnomočenju vseh, ki opravljajo študentsko delo ali pa iščejo zaposlitev. Opazili ste nas lahko v študentskih domovih v Ljubljani, na sprejemu brucev na ljubljanskem Kongresnem trgu, pred zavodom za zaposlovanje, v različnih gostinskih lokalih ipd. Če ste pomislili, da smo si tam v vročih poletnih dneh privoščili osvežilno pijačo, ste se zmotili. 🙂 Poleti smo s terensko akcijo, v okviru katere smo obiskali nekaj barov in lokalov v centru Ljubljane, in z deljenjem letakov namreč opozarjali na delavske pravice pri študentskem delu. Tudi jesen je bila pestra. Najprej smo na ljubljanskih Filozofski fakulteti in Fakulteti za socialno delo delili naše brošure ter informirali študente in študentke o pripravništvih ter strokovnem izpitu. Nato so sledile priprave na podnebni štrajk (glej zgoraj), oktobra in novembra pa smo se aktivno podali v bran dodatku za delovno aktivnost (glej še bolj zgoraj). 

UPOR NASILJU NAD ŽENSKAMI ZA 8. MAREC 

Tudi letos smo se pridružili protestu ob prazniku žensk, ki se je odvil 8. marca na Kongresnem trgu v Ljubljani in bil tematsko posvečen boju proti nasilju nad ženskami. Omenjeno nasilje se namreč pojavlja v različnih oblikah (psihično, fizično, ekonomsko, spolno …) ter v različnih kontekstih, tako v zasebnem življenju kot tudi na delovnem mestu. Zato smo jasno zahtevali zakonodajne in družbene spremembe, s katerimi bomo resnično dokazali, da vse oziroma vsi skupaj zavračamo nasilje nad katerokoli članico in članom naše družbe.

Naš zapis ob 8. marcu je mogoče prebrati tukaj.

VAJENIŠTVO IN PRIPRAVNIŠTVO

Letos smo veliko ukvarjali tudi z vajeništvom in pripravništvom. Izpeljali smo projekt, s katerim smo osvetlili aktualne razmere na omenjenih področjih in pokazali, zakaj je tako vajeništvo kot pripravništvo pomembno za kakovostno samostojno opravljanje dela. Vanj smo vključili več kot 250 mladih. Za obe preučevani področji smo pripravili tudi brošuri z analizo stanja in s priporočili, ki smo jih v sklopu projektnih posvetovanj pripravili z vajenci in vajenkami ter s študenti in študentkami. Obe sta prosto dostopni med gradivi na naši spletni strani. 

ZBIRANJE PODPISOV

Septembra smo v terenski akciji, neformalno poimenovani »Mal’ca za komunalca«, priskočili na pomoč Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS). Na dveh stojnicah v Ljubljani so naši aktivisti in aktivistke pomagali pri zbiranju podpisov za spremembo zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Ta namreč preprečuje uporabo kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti – dogovorjene s socialnimi partnerji – za vse zaposlene, kar pomeni dva različna sistema povračil stroškov prehrane. Delavci, zaposleni v podjetjih, ki so v lasti oziroma pretežni lasti države ali občine, so tako upravičeni do povračila zneska za prehrano v višini 4,61 evra, medtem ko so zaposleni v podjetjih v zasebni lasti upravičeni do povračila zneska za prehrano v višini 6,12 evra. Pri tem gre za delavce, ki svoje delo opravljajo pretežno zunaj, na terenu, in sicer 365 dni v letu ter v vsakršnih vremenskih pogojih.

Akcija je uspela, saj je bilo zbranih več kot 7000 podpisov podpore, spremembo zakona pa je decembra podprl tudi Ekonomsko socialni svet (ESS). 15. januarja prihodnje leto bo spremembo obravnaval tudi pristojni odbor državnega zbora, kjer se bodo o svoji podpori izrekle parlamentarne stranke.

V državnem zboru: predsednica SKVNS Majda Marolt (druga z leve) in Lidija Jerkič, predsednica ZSSS, (tretja z leve) z zbranimi podpisi podpore. Foto M. K./arhiv DE

ŽELJE

V letu 2020 si aktivistke in aktivisti Sindikata Mladi plus želimo naslednje:

 

Vse dobro pa želimo tudi tebi! Kmalu novim zmagam naproti! 🙂

Tudi v novem letu bo namreč aktualen delavski boj in aktivno sindikalno udejstvovanje, saj kršitve v svetu dela, izkoriščanje delavk in delavcev, kratenje delavskih pravic, slabo plačilo, prekarno delo, mobing itd. ne bodo izginili sami od sebe. Samo združeni, organizirani in solidarni se lahko uspešno borimo proti omenjenim in drugim stiskam ter težavam.

Zato – včlani se v Sindikat Mladi plus! 😉 Kako? Preveri tukaj, izpolni pristopno izjavo in se nam pridruži. In dovoli, da ti položimo na srce nekaj, kar bo držalo vse večne čase – le skupaj smo močnejši!