Jamstvo za mlade

Jamstvo za mlade je shema, ki jo je Evropska komisija oblikovala za spodbujanje zaposlovanja mladih v državah članicah Evropske unije. S sprejetjem ukrepov omenjene sheme država Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (vključno s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo usposabljanje, povezano s potrebami delodajalcev, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Mladinske organizacije smo se v procesu kreiranja politik Jamstva za mlade močno aktivirale in zahtevale čim boljšo njihovo implementacijo ter vzpostavitev celovite politike aktivnega zaposlovanja mladih. Na Sindikatu Mladi plus smo se leta 2013 skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami zavzemali za uvedbo Jamstva za mlade v Sloveniji, (so)oblikovali smo Izvedbeni načrt Jamstva za mlade za obdobje 2014-2015 ter pripravili predloge za izboljšanje ukrepov Jamstva za mlade. Skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami smo komentirali Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2014-2015, s katerim smo predstavili naše pogled na izvajanje sheme, evalvacijo ukrepov in priporočila za naprej.

Končni rezultat predstavlja dokument Jamstvo za mlade, ki ga v obdobju 2016-2020 sestavlja 54 ukrepov, ki naj bi izboljšali položaj mladih na trgu dela. V okviru jamstva so združeni ukrepi različnih vladnih resorjev s ciljem izboljšati zaposljivost mladih ter jih aktivirati na trgu dela.

Na Sindikatu Mladi plus spremljamo implementacijo Jamstva za mlade v delovni skupini, ki jo poleg predstavnikov našega sindikata sestavljajo tudi druge mladinske organizacije, Zavod RS za zaposlovanje in pristojna ministrstva.

Sindikat Mladi plus podpira izvajanje omenjene, saj je to lahko dober način oziroma mehanizem za zniževanje brezposelnosti mladih, vendar pod določenimi pogoji. Pomisleke imamo predvsem glede njegove implementacije. Menimo namreč, da imamo trenutno preveč kratkoročnih ukrepov, ki le povečujejo prekarnost, namesto, da bi spodbujali dolgoročne, varne in stabilne zaposlitve.

 

NOVIČKE, POVEZANE Z JAMSTVOM ZA MLADE: