Jamstvo za mlade

Jamstvo za mlade je shema, ki jo je Evropska komisija oblikovala za spodbujanje zaposlovanja mladih v državah članicah Evropske unije. S sprejetjem ukrepov omenjene sheme država Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev, pripravništvo, usposabljanje, ali vrnitev v formalno izobraževanje, in sicer v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. Mladinske organizacije smo se v procesu kreiranja politik Jamstva za mlade močno aktivirale in zahtevale njihovo čim boljšo implementacijo ter vzpostavitev celovite politike zaposlovanja mladih.

Na Sindikatu Mladi plus smo se leta 2013 skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami zavzemali za uvedbo Jamstva za mlade (JzM) v Sloveniji, (so)oblikovali smo izvedbeni načrt JzM za obdobje 2014–2015 ter pripravili predloge za izboljšanje ukrepov. Skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami smo komentirali izvedbeni načrt JzM 2014–2015, s katerim smo predstavili naše poglede na izvajanje sheme, evalvacijo ukrepov in priporočila za naprej. Po prvi izvedbeni shemi je sledil še program JzM za obdobje 2016–2020. Sestavlja ga 54 ukrepov, ki naj bi izboljšali položaj mladih na trgu dela; v njem smo predloge ukrepov podali tudi mladi. V okviru jamstva so združeni ukrepi različnih vladnih resorjev s ciljem izboljšati zaposljivost mladih ter jih aktivirati na trgu dela.

Na Sindikatu Mladi plus podpiramo izvajanje omenjene sheme, saj je to lahko dober način oziroma mehanizem za zmanjševanje brezposelnosti mladih, vendar pod določenimi pogoji. Pomisleke imamo predvsem glede njegove implementacije, saj menimo, da trenutno obstaja preveč kratkoročnih ukrepov, ki le povečujejo prekarnost, namesto da bi spodbujali dolgoročne, varne in stabilne zaposlitve.