Privatizacija

Boju proti privatizaciji se pridružujemo predvsem zaradi njenega negativnega učinka na spoštovanje delavskih in socialnih pravic, na zaposlenost in s tem življenjski standard prebivalcev. Posledice privatizacije se namreč velikokrat kažejo v slabših delovnih pogojih, porastu prekarnih oblik dela, znižanju plač in povečanju količine dela za posameznika. Problem je v tem, da delavke in delavce pri tovrstnih procesih nimajo besede in, da je lastništvo v rokah maloštevilnih posameznikov, ki lahko z njim upravljajo po svoji volji oziroma po volji kapitala in profita. Zavzemamo se, da delavke in delavci namesto golega stroška postanejo tisti, ki soodločajo o prihodnosti in tudi sami lastniki podjetij, strojev, prostorov in opreme.