Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt – Sindikat Mladi plus

Na Sindikatu Mladi plus smo začeli z izvajanjem novega projekta, s katerim bomo nadaljevali naša prizadevanja za omejevanje prekarnosti med mladimi in ozaveščanje mladih o problematiki prekarnosti. V sklopu projekta bomo mlade opolnomočili s poznavanjem pasti prekarnosti, njihovimi pravicami na trgu dela, vplivu prekarnosti na duševno zdravje ipd.

Glavni cilji projekta so ozaveščanje o problematiki prekarnega dela, pomenu delavskih in socialnih pravic, svetovalna pomoč, pravno svetovanje in nasploh podpora mladim na trgu dela.

V projekt bo vključenih 150 mladih, starih od 15 do 29 let, ki bodo vključeni v 8-urno usposabljanje s področja prekarnega dela. Za uspešno opravljeno usposabljanje mora biti udeleženec prisoten najmanj 80 % 8-urnega usposabljanja.

Projekt se izvaja med 1. 6. 2024 in 31. 12. 2026, v Zahodni kohezijski regiji Slovenije.

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru operacije, so usposabljanja za mlade s področja prekarnosti, nudenje svetovalne pomoči in pravnega svetovanja mladim ter podporne aktivnosti projekta (kampanja ‘Stop Kršitvam!’, priprava brošur, ki bodo mlade ozaveščale o njihovih pravicah na trgu dela).

Vrednost projekta je 87.040,60 EUR, od tega je EU sofinanciranje v vrednosti 34.824,16 EUR.

Za dodatne informacije spremljajte naša družbena omrežja in spletno stran, lahko pa nam tudi pišete na info@mladiplus.si