Mladinska politika

Na Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za priznavanje neformalnega izobraževanja, saj vedno poudarjamo, da vsako delo, ki ga opravljamo nam prinese znanja in izkušnje, poleg tega pa zagovarjamo tudi mladinsko participacijo pri oblikovanju politik.
Pozdravljamo pripravo Nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/delavka, za katero smo si mladi dolgo časa prizadevali in s pomočjo katere bomo mladi dobili nove možnosti za zaposlitev in krepitev kompetenc znotraj mladinskega dela.