Minimalna plača

Zavzemamo se za dvig minimalne plače in za izločitev vseh dodatkov iz njenega izračuna, saj se lahko le na tak način zagotovimo dejanska enakopravnost med prejemniki minimalne plače. Zagovarjamo dejstvo, da mora biti minimalna plača absolutna plačna meja, s katero je še mogoče zagotoviti dostojno življenje, zato menimo, da je izločitev vseh dodatkov nujno potreben ukrep za doseg tega standarda.