O nas

Pri Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za pravice študentov, dijakov in mladih brezposelnih, posebno pozornost pa posvečamo tudi samozaposlenim, »avtorcem« in »podjemcem« ter drugim platformnim delavkam in delavcem. Mlade želimo povezati, jih izobraziti o njihovih pravicah ob vstopu v svet dela, jim nuditi podporo pri iskanju zaposlitve in pomagati reševati probleme, s katerimi se srečujejo.

Smo nacionalna organizacija, namenjena podpori, informiranju, svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in raznih neformalnih aktivnosti. Trudimo se postati organizacija, ki bo na zanesljiv, praktičen in učinkovit način združevala mlade in z reševanjem njihovih problemov dejavno pripomogla k trajnemu izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih nasploh. 

S svojim delovanjem tako poskušamo spodbuditi sistemsko ureditev celovitega položaja mladih. Na državni ravni se aktivno pogajamo pri reševanju problemov in opozarjamo na sproti nastajajoče težave, ki jih je še treba nasloviti. Za lažje in bolj učinkovito odkrivanje in reševanje omenjenih problemov večkrat izvajamo tudi različne ankete in samostojne raziskave.

Ker pa smo v prvi vrsti sindikat, je naš najpomembnejši cilj aktivno vključiti čim več mladih v naše delovanje, da bi skupaj lažje oblikovali predloge, rešitve in aktivnosti za izboljšanje položaja mladih in družbe na splošno.

Vrednote

  • Boj za dostojno delo in dostojno življenje
  • Solidarnost
  • Socialna pravičnost
  • Enakost
  • Aktivizem
  • Spoštovanje človekovih pravic
  • Demokratičnost
  • Transparentnost

Poslanstvo

Poslanstvo Sindikata Mladi plus je združevanje mladih brezposelnih, dijakov, študentov in mladih prekarnih delavev v boju za dostojno delo in dostojno življenje.

Vizija

Sindikat Mladi plus je vključujoča mladinska organizacija in kot sindikat zastopnik dijakov, študentov, mladih brezposelnih in mladih prekarnih delavk ter delavcev. Je prepoznan sogovornik političnim odločevalcem na področju izobraževanja, zaposlovanja, zagotavljanja dostojnega dela in socialnih pravic.

Z mladimi delamo po principu mladinskega dela in preko metod neformalnega izobraževanja. Med mladimi krepimo aktivizem, kritični pogled ter boj za pravično družbo. Svojim članom ponujamo priložnost za kolektivno naslavljanje aktualnih izzivov družbe ter podporo pri naslavljanju lastnih izzivov.

S svojim delovanjem prispevamo k solidarni, socialni in pravični družbi, strpni in vključujoči do vseh.

Delujemo znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in smo njen polnopravni član.

facebook_slika_velika_brez_roba_2-1


Od eksperimenta do sindikata

Sindikat Mladi plus je leta 2011 nastal kot eksperiment: ideja o ustanovitvi sindikata mladih je plod sodelovanja med sindikati in študenti v boju proti zakonu o malem delu v letih 2010 in 2011. Takrat sta na prvi pogled dve različni skupini na zelo praktičnem primeru ugotovili, da imata veliko skupnega, predvsem ranljivo skupino na trgu dela (ali še pogosteje: pred trgom dela) – mlade. Po uspešno izborjeni bitki proti malemu delu smo hitro zavihali rokave in že poleti 2011 sklicali ustanovno sejo Sindikata Mladi plus. Osnovna ideja sindikata je bila preprosta, povezati mlade in različne akterje (sindikate, študente, nevladne organizacije) v boju za mladim prijaznejši svet dela.

Zakaj je šlo za eksperiment? Lotili smo se sindikalnega organiziranja skupine, ki na prvi pogled s sindikati ni posebej povezana – dijakov, študentov in mladih brezposelnih. Prav nihče od naštetih ni formalno zaposlen (čeprav velikokrat dela!), zaposlitev pa je praviloma podlaga za članstvo v sindikatu. Ko človek povezuje brezposelne, ko organizira tako različne skupine, se zatakne tudi pri samih temeljih sindikalnega boja, na primer pri socialnem dialogu in sklepanju kolektivnih pogodb. V imenu koga se Sindikat Mladi plus lahko pogaja, kakšne kolektivne pogodbe naj sklepa in koga nagovarja? Čeprav je bil sindikat ustanovljen na podlagi zelo konkretne izkušnje, zakona o malem delu, torej poskusa reforme trga dela, ki bi prizadela tudi mlade, ti pa pri načrtovanju samih sprememb niso imeli nobene prave besede, smo začeli brez jasne predstave o tem, kaj in kako lahko naredimo in kaj sploh lahko dosežemo.

Za eksperiment pa gre tudi zato, ker sindikati po vsem svetu mlade delavke in delavce organizirajo večinoma v tako imenovane odbore za mlade. Gre za nekakšne projektne skupine zaposlenih mladih, ki delujejo znotraj sindikatov, in sicer tako na ravni podjetja kot tudi na ravni nacionalnih, panožnih in tudi evropskih sindikalnih zvez. Odbori za mlade so definirani v internih aktih vsakega sindikata posebej, v praksi pa govorimo o interesnih skupinah, katerih moč ni vedno enaka. Sindikat Mladi plus je na drugi strani samostojen sindikat, pravna oseba s svojim vodstvom, s svojimi organi in članstvom. To dejstvo nam je omogočilo tudi pridobitev statusa nacionalne mladinske organizacije s priznanim javnim interesom v mladinskem sektorju. V tem smislu smo hibrid – mešanica sindikata in mladinske organizacije.

In čeprav imamo v imenu »Mladi«, čeprav vseskozi ponavljamo mladi, mladi, mladi, se na Sindikatu Mladi plus zelo dobro zavedamo pomena medgeneracijskega povezovanja in solidarnosti. Čeprav se v prvi vrsti ukvarjamo z mladimi, zelo dobro vemo, da na svetu nismo sami. Kakršnekoli spremembe ali reforme seveda morajo biti v korist mladim, vendar ne v škodo drugim skupinam in generacijam. V Sloveniji je bistveno preveč delitev na naše in vaše, na stare in mlade, na leve in desne ipd., da bi tudi mi privolili v tovrstno predalčkanje. Solidarnost, povezovanje in zavedanje, da smo samo skupaj močnejši, in vključevanje omenjenih vrednot v naše delo. Pri našem boju tako vselej gledamo na dobrobit celotne družbe in se borimo za dostojno delo in dostojno življenje za vse.

Save