Čez vodo skače, kjer je most – Sindikat Mladi plus z novim vodstvom in polnimi jadri naprej!

Danes smo na Sindikatu Mladi plus izvedli četrto konferenco, na kateri smo obravnavali vsebinsko in finančno poročilo za obdobje preteklega mandata (2017 – 2019), potrdili spremembe statuta in izvolili novo vodstvo.

Pri vodilnem sindikatu za mlade v Sloveniji smo se ozrli na do zdaj opravljeno delo ter se dotaknili novih izzivov in nalog, ki nas čakajo v prihodnosti. Po dobrih osmih letih dela je mogoče reči, da je sindikat, ki je leta 2011 v okviru kampanje proti zakonu o malem delu nastal kot eksperiment, na pravi poti, s člani in članicami, aktivisti in aktivistkami, soborkami in soborci, polnimi energije, poguma, znanja, upornosti in zagnanosti, da spremenimo svet, v katerem živimo, na bolje.

Gostje

Konferenco je z uvodnim nagovorom odprl Mirsad Begić, predsednik Svobodnega sindikata Slovenije (SSS), katerega del je Sindikat Mladi plus. Povedal je, da sindikat mladih s svojo vitalnostjo, vsestranskostjo in prodornostjo pomembno animira širšo sindikalno krajino. »Z zagovorništvom, raziskovanjem, usposabljanjem in javnimi nastopi pomembno izboljšujete položaj delavstva, saj opozarjate na življenjske in delovne izzive ne samo mladih, ampak tudi drugih. V zadnjih nekaj letih ste se dotaknili tem, ki nepoznavalcem siceršnjih civilizacijskih trendov privzdigujejo obrvi, ljudje, ki spremljajo, kaj se po svetu dogaja in skušajo pri tem sodelovati, pa vam pritrjujejo. Zato je treba čestitati in zaželeti uspešno delo danes in v prihodnje. Vem, da boste tudi jutri marsikje, kjer je most, rajši skočili čez vodo. Pazite le, da ne bo struga preširoka in tok prehiter. Dobro opravite!«

David Švarc, predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS), eden od podpredsednikov ZSSS in prvi sekretar Sindikata Mladi plus, je poudaril, da mu je v veselje, kako je sindikat v teh osmih letih resno napredoval in to celo mnogo bolj, kot bi človek sprva pričakoval. »Prepričan sem, da predstavljate tisto pravo pot vedno močnejšega sindikalizma, ki se bori za delavski razred in delavske pravice, ki so nam jih je v preteklih letih na veliko jemali, zdaj pa jih zahtevamo nazaj. V svojem imenu in v imenu ZSSS vam želim vse najboljše še naprej, obenem pa vam bomo v pomoč, če nas boste potrebovali.«
Nina Štrajhar, izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za finančno področje, pa je izpostavila, da ZSSS pomembno računa na Sindikat Mladi plus ter ga ima za vstopno točko, in sicer tako za nove ljudi kot tudi za sveže ideje, vsebine, aktualne teme in podobno.

Vsebinsko poročilo Sindikata Mladi plus za obdobje preteklega mandata (2017 – 2019) je dostopno tukaj.

Izvoljeno novo (in malo tudi staro) vodstvo

Nova-stara predsednica sindikata je Tea Jarc (v sredini).

Za predsednico Sindikata Mladi plus je bila ponovno izvoljena Tea Jarc, ki bo na tem položaju začela že svoj drugi mandat, kar si, kot je dejala, šteje za izjemno čast. Na novo izvoljena sta bila tudi izvršni in nadzorni odbor sindikata, medtem ko bo sekretarka ostala Sanja Leban Trojar. Ožjo ekipo, ki bo v obdobju naslednjih dve let vodila Sindikat Mladi plus, sestavljajo nekoliko mlajši, tudi nekateri novi aktivisti in aktivistke, kar je nedvomno dober obet za sindikalno prihodnost. Ob tem bodo tudi dosedanji soborci in soborke ostali v bližini ter novim močem pomagali s svojim znanjem in izkušnjami.

Nova-stara predsednica Tea Jarc se je ob izvolitvi iskreno in ganljivo zahvalila tudi prejšnjima predsednicama sindikata Sanji Leban Trojar in Zali Turšič: »Če ne bi bilo njiju, Sindikat Mladi plus danes niti slučajno ne bi bil, kjer je. Res hvala za to, da ste takrat pred osmimi leti ustanovili ta sindikat in da nas še vedno podpirate. Zdaj je na nas, da ga peljemo naprej, udarno in aktivistično, torej res tako, kot najbolj znamo. Sindikat je morda drugačen, kot je bil nekoč, mi upamo, da je in bo samo še boljši

Za Sindikatom Mladi plus sta pestri in najrazličnejših aktivnosti polni dve leti, v katerih smo z organizacijskega, vsebinskega, kadrovskega, strokovnega ipd. vidika naredili veliko, zdaj pa je seveda čas za nove naloge in še smelejše podvige. Boj se nadaljuje!

Skupaj smo močnejši!