Zaključek projekta = Poročilo iz Bruslja

Prejšnji teden, 9. in 10. aprila, smo na Sindikatu Mladi plus v sodelovanju z našimi partnerskimi organizacijami v Evropskem parlamentu v Bruslju organizirali panelno razpravo z naslovom Decent Work: Different Definitions – Different Challenges, in sicer kot zaključni del projekta Opolnomočenje mladih za dostojno delo. Z mladinsko sekcijo španskega sindikata UGT (Unión General de Trabajadores) UGT Juventud in mednarodno organizacijo Out of the Box International, aktivno na področju socialnih inovacij, že dve leti sodelujemo pri skupnem projektu, ki se dotika raziskovanja položaja mladih in prekarnega dela. V okviru projekta smo izvedli več raziskav o položaju mladih na prehodu iz izobraževanja na trg dela in se dotaknili izzivov, s katerimi se srečujejo v času brezposelnosti, prekarnosti in tudi na delovnem mestu. Zanimalo nas je, kako dobro poznajo mladi svoje pravice, na podlagi analize njihovih odgovorov in na to na podlagi tega pripravili izobraževalni modul za opolnomočenje mladih. Rezultati naših anket so pokazali, da si mladi v nasprotju z razširjenim prepričanjem večinoma ne želijo prekarnih in negotovih služb, ki naj bi nudile veliko svobode, temveč dostojno delo z vsemi pripadajočimi pravicami.

Med razpravo.

Pestre aktivnosti

V Bruslju smo prvi dan imeli partnerski sestanek z omenjenima partnerskima organizacijama, v okviru katerega smo povzeli nekaj glavnih ugotovitev in zaključkov projekta ter začeli s pripravo predstavitev za panelno razpravo. To je potem naslednji dan, 10. aprila, v Evropskem parlamentu povezoval Marko Paunović iz organizacije Out of the Box International, dogodek pa je gostil slovenski evropski poslanec Ivo Vajgl, ki na začetku zbrane tudi pozdravil in poudaril pomen mladih, civilnih organizacij in sindikatov  za družbo ter izpostavil pomembnost dostojnega dela.

Nato sledila predstavitve dveh poročil, povezanih z našim projektom, ki so jih pripravili pri španskem sindikatu UGT-CEC in pri organizaciji Out of the Box International. V njenem imenu je raziskovalka Marta Lima predstavila poročilo Dostojno delo mladih in evropska sredstva.

Sledila je okrogla miza z Ignaciom Dorestom, predstavnikom Evropske sindikalne konfederacije (ETUC), Anno Kwiatkiewicz-Mory, predstavnico delodajalske organizacije BusinessEurope in Diano Filip iz neprofitne podjetniško-zaposlovalne organizacije JA Europe. Rdeča nit pogovora se je vila okoli vprašanja, kako dostojno delo sploh definirajo ter razumejo na evropski ravni in kako ga dojemajo različni deležniki. Na evropski ravni namreč prihaja do razhajanja že pri definicijah, prav tako pa se med državami močno razlikujejo tudi primeri iz prakse. Tako smo na primer slišali, da ima Nemčija med evropskimi državami sicer enega najnižjih deležev brezposelnih mladih, vendar ima hkrati eno najvišjih ravni prekarnega dela, pri kateri velik del delavk in delavcev na mesec ne doseže ravni minimalne plače. Od konca finančne in ekonomske krize v Evropi se je brezposelnost med mladimi sicer zmanjšala, vendar se je obenem treba vprašati, kako kakovostne in prekarne so dejansko novonastale zaposlitve.

Naslov druge okrogle mize se je glasil Nova evropska sredstva in zagotovitev bolj učinkovite zaščite mladih na delu v Evropi med 2021 in 2027. Na njej sta sodelovali Mariana Georgallis iz Evropske komisije in Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus ter koordinatorka projekta. Tea je še enkrat izpostavila rezultate projekta in v pogovoru zastopala sindikalna načela, kar bilo v nasprotju z intervencijo predstavnice Evropske gospodarske zbornice, ki je govorila predvsem o dolžnostih mladih v svetu dela, ki naj bi imeli pred očmi zgolj “pravice in privilegije”.

Sledila je pestra debata, v okviru katere so udeleženci izpostavili nekaj pomembnih vsebin, in sicer enotno obdavčitev dela po Evropi, težnje k poenotenju plač, obdavčitev umetne inteligence in sodobnih oblikah dela, ki nastajajo v okviru vsesplošne digitalizacije. Predstavljena stališča so si bila precej različna, nekatera vprašanja so ostala odprta, druge teme, kot je uberizacija dela in negotovost mladih na trgu, pa so bile aktualne tudi med druženjem po formalnem zaključku.

Predstavnici Sindikata Mladi plus na dogodku sta bili Tea in Ines (druga in tretja z leve).

Delo še ni končano

Popoldne je nato sledil še zadnji del partnerskega sestanka, na katerem smo projektni partnerji evalvirali celoten projekt, izmenjali izkušnje ter si začrtali nadaljnje delo. V sindikalnem duhu smo se tako še zadnjič podružili v sončnem Bruslju.

Rezultati projekta najverjetneje ne bodo pomenili takojšnjih sprememb na evropski ravni, bodo pa uporabljeni tudi v prihodnjih projektih, saj pomenijo nov pogled na delo mladih, potreba po podobnih podatkih, ki jih je treba tudi stalno posodabljati, pa je vedno večja. Prav v Sloveniji je podobnih večjih raziskav o mladih relativno malo, zato se soočamo s pomanjkanjem informacij o položaju mladih na trgu dela in v družbi na splošno, kar pa tudi pomeni hkrati pomeni manj formalnih ukrepov na področju mladine. Težava je tudi v tem, da mladi sami ne poznajo svojih delavskih in drugih pravic, zato je tudi debata o vplivu in implikacijah evropskih politik toliko bolj pomembna.

Projekt je bil financiran s sredstvi programa Erasmus+, Mladi v akciji, in sicer prek nacionalne agencije Movit.