Zaposlitve na visokih funkcijah

Na Sindikatu Mladi plus smo zasledili 7 oglasov za delo, ki so, kot je v njih navedeno, posledica sprejetja 21. in 22. člena sedmega protikoronskega paketa (PKP7), ki omogočata prisilno upokojevanje brez razloga. 

Delovna mesta na visokih državnih in gospodarskih funkcijah zdaj zasedajo ljudje, ki so podprli sprejem omenjenih členov, a tudi sami ustrezajo pogojem za upokojitev, vendar se svojih delovnih mest oklepajo. Ker so pri utemeljitvi podpore sprejetju take zakonodaje obljubljali, da bodo z njo spodbudili zaposlovanje mladih, se bodo najprej sprostila njihova delovna mesta, priložnost pa bodo končno dobili mladi. 

Delovna mesta so tako namenjena vsem mladim do tridesetega leta starosti, dodatno prednost pa imajo dolgotrajno brezposelni mladi. 

Če vas zanimajo dobro plačana delovna mesta s številnimi bonitetami, se nanje lahko prijavite prek ustvarjenega obrazca. Prijava, ki bo poslana neposredno na elektronski naslov prisilno upokojenega, vam bo vzela manj kot minuto. Mogoče se je prijaviti na več delovnih mest hkrati, visoke kompetence pa niso pogoj.

Prijavite se na delovna mesta. Dokažimo oblastnikom, da smo mladi pripravljeni prevzeti vodstvene funkcije, in kako zelo nepogrešljivi so oni sami. 

PRIJAVI SE: DELOVNO MESTO PREDSEDNIK VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE M/Ž

PRIJAVI SE: DELOVNO MESTO MINISTER ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO M/Ž

PRIJAVI SE: DELOVNO MESTO POSLANEC STRANKE NSI M/Ž

PRIJAVI SE: DELOVNO MESTO PREDSEDNIKA OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE M/Ž

PRIJAVI SE: DELOVNO MESTO DIREKTORJA M/Ž

PRIJAVI SE: DELOVNO MESTO PREDSEDNIKA GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE M/Ž

PRIJAVI SE: DELOVNO MESTO DELOVNO MESTO POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA M/Ž