Dostojno delo

Pri Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za dostojno delo, o čemer se zadnje čase sicer veliko govori, a številne različne definicije in razlage o tem, kaj je dostojno in kaj je prekarno delo, povzročajo zmedo, zato smo se odločili zapisati najbolj osnovno definicijo dostojnega dela.

“Dostojno delo je tista oblika zaposlitve, ki delavcu omogoča ne samo preživetja, ampak dostojno življenje. Pod to spada varnost zaposlitve, redno in dostojno plačilo (pri tem opozarjamo, da minimalna plača ni dostojno plačilo, ker omogoča golo preživetje in nič drugega), socialno varnost, upoštevanje pravic delavca na delovnem mestu in spodbujanje socialnega dialoga (npr. vključevanje v sindikate).”

Držeč se omenjene definicije poizkušamo predvsem spodbujati zaposlovanje za polni delovni čas in za nedoločen čas, saj edino taka zaposlitev delavcu res omogoča manj stresno življenje, varno načrtovanje prihodnosti, zadovoljstvo na delovnem mestu in s tem tudi dviga kakovost delovnega procesa pri delodajalcu. S svojim delovanjem želimo opolnomočiti mlade, ki so ob vstopu na trg dela ena najbolj ogroženih skupin, da se poskusijo izogniti prekarnim oblikam dela (podjemna pogodba, delo “na črno”, prisilno odpiranje s.p.-ja ipd.), saj raziskave kažejo, da je pri osebah, ki delajo v negotovih oblikah zaposlitve, večja verjetnost, da se take oblike zaposlitve verižijo oziroma, da jih opravljajo večkrat zaporedoma in težje dobijo varno zaposlitev. Prav tako pa so raziskave pokazale, da so take zaposlitve za delavca precej bolj stresne. Z našim delovanjem na omenjenem področju izvajamo tako preventivne ukrepe kot pomoč tistim, ki so že v negotovih oblikah zaposlitve.

Pri svojem delovanju se sklicujemo na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), znotraj katerega je delovno razmerje definirano kot prostovoljna vključitev v organiziran proces delodajalca, ki vključuje naslednje elemente: osebno opravljanje dela, plačilo za delo ter delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Če so vsi našteti elementi izpolnjeni, mora delodajalec delavcu dati v podpis pogodbo o zaposlitvi (za nedoločen čas/za določen čas, s polnim/skrajšanim delovnim časom).

Dejavnosti, ki jih kot sindikat izvajamo na področju dostojnega dela:

  • delavnica “Za dostojno delo!”, s pomočjo katere udeležencem razlagamo koncept dostojnega dela in jim skozi primere omogočamo, da sami identificiramo kršitve,
  • redno pregledujemo oglase za delo in prijavljamo kršitve tako naročniku oglasa kot inšpektoratu za delo,
  • nudimo pravno pomoč mladim, ki so se znašli v katerikoli od oblik prekarnega dela in na svojem delovnem mestu opažajo kršitve,
  • podajamo prijave, kadar si delavec, ki je kršitve opazil, teh kršitev sam ne upa prijaviti,
  • nudimo pomoč pri sestavljanju tožbe, če je ugotovljeno, da je delavec imel vse elemente delovnega razmerja, svoje delo pa je opravljal pod kakšno drugo pogodbo.