Od plačanih davkov imamo korist vsi – kratko poročilo z delavnice

Na zasneženo četrtkovo popoldne, 12. decembra, je Sindikat Mladi plus organiziral delavnico – s pomenljivim naslovom WTF, kaj so davki? – o tem, kaj so davki in zakaj so pomembni v vsakdanjem življenju, pa o davčni (ne)pravičnosti, posledicah za razvoj držav, lokalnih skupnosti in še o marsičem drugem. Delavnico, ki je potekala na Mladinski postaji Moste v Ljubljani, je vodila Maruša Babnik iz Ekvilib inštituta.

Uvodoma je vsak udeleženec povedal, kaj njemu pomenijo davki oziroma kako jih razume. Nato se sodelujoči morali opredeliti do različnih trditev, kot so bile: Menim, da podjetja plačajo v davkih približno toliko kot potrošniki, Lahko imenujem vsaj dve davčni oazi, Mislim, da za davke, ki jih plačujemo v Sloveniji, ne dobimo dovolj oziroma dovolj kakovostnih javnih storitev, Davki pozitivno vplivajo na enakost spolov. Vaja je pripeljala do zanimive in iskrive izmenjave mnenj.

Pogovarjali smo se tudi o pomenu davkov za družbo nasploh, povedali več o različnih vrstah davkov ter si bolj podrobno pogledali strukturo in porazdelitev davkov ter prispevkov pri nas. Izpostavljeno je bilo, da bi brez davkov precej trpela socialna država ter z njo vse javne dobrine, storitve in institucije. Ugotovili smo tudi razliko med izmikanjem davkom in utajo davkov ter se strinjali, da je oboje »nemoralno«, nelegalna pa le utaja, saj so za izmikanje v uporabi zakonske luknje, ki omogočajo nižje plačilo davkov.

Kot nakazano že zgoraj, smo se na kratko posvetili tudi o problematiki davčnih oaz in o črnih seznamih, na katerih se znajdejo države, ki veljajo za davčne oaze. Ni odveč dodati, da so takšni seznami vedno politični, saj na koncu politika odloča – predvsem na ravni EU – kdo in zakaj se znajde na njih.

S pomočjo delavnice smo spoznali predvsem, da je plačevanje davkov koristno tako za državo kot tudi za njeno prebivalstvo, kar pomeni, da jih je vsekakor treba plačati, saj imamo od njih koristi vsi.