Pokojnine

Na Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za zagotavljanje take višine pokojnin, ki bodo zagotavljale dostojno življenje vsem njenim prejemnikom.

Tako med drugim nasprotujemo podaljševanju upokojitvene starosti in zavarovalne dobe, ukinjanju elementov iz pokojninske zakonodaje, s katerimi si lahko posameznik zniža zakonsko določeno  upokojitveno starost in črtanju pravice do predčasnega upokojevanja.

Menimo, da predlogi reform, ki so vsebovani v Beli knjigi o pokojninah slabšajo položaj mladih in povečujejo negotovost ter zmanjšujejo njihovo finančno varnost, ki bi jo v času starosti lahko uživali.