Gradiva

Brošuri Sindikata Mladi plus:

Več brošur in publikacij na različne teme smo ustvarili tudi v okviru projekta Kažipot do dostojnega dela, ki smo ga na Sindikatu Mladi plus izvajali med novembrom 2016 in oktobrom 2018:

Priročnik
Priročnik, priloga: akcijski plan
Priročnik, priloga: zloženka