Gradiva

Brošuri Sindikata Mladi plus:

Več brošur in publikacij na različne teme smo ustvarili tudi v okviru projekta Kažipot do dostojnega dela, ki ga izvajamo na Sindikatu Mladi plus. Vse so prosto dostopne tukaj.