Gradiva

Novi brošuri, nastali v okviru projekta O kakovostnih okvirih vajeništva in pripravništva (september 2019)

Dokument Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), pri katerem je odločilno sodeloval prav Sindikat Mladi plus

Sindikati in podnebne spremembe, september 2019

Več brošur in publikacij na različne teme smo ustvarili tudi v okviru projekta Kažipot do dostojnega dela, ki smo ga na Sindikatu Mladi plus izvajali med novembrom 2016 in oktobrom 2018:

Priročnik
Priročnik, priloga: akcijski plan
Priročnik, priloga: zloženka

Drugi dve brošuri Sindikata Mladi plus (2016):