Gradiva

Brošura Spoznaj kršitve in najdi ključ do rešitve!:

Brošura o praksah, nastala v okviru projekta Posvetovanje z mladimi o kakovostnih praksah (junij 2022):


Iz projekta Delam, nimam za burek (julij 2021):


Programski dokument Okolje in zelena delovna mesta (april 2021)


Novi brošuri, nastali v okviru projekta O kakovostnih okvirih vajeništva in pripravništva (september 2019)


Dokument Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), pri katerem je odločilno sodeloval prav Sindikat Mladi plus: Sindikati in podnebne spremembe, september 2019


Več brošur in publikacij na različne teme smo ustvarili tudi v okviru projekta Kažipot do dostojnega dela, ki smo ga na Sindikatu Mladi plus izvajali med novembrom 2016 in oktobrom 2018:

Priročnik
Priročnik, priloga: akcijski plan
Priročnik, priloga: zloženka


Drugi dve brošuri Sindikata Mladi plus (2016):