Okolje

Podpiramo koncept zelene ekonomije, saj vidimo zeleno gospodarstvo kot vir novih delovnih mest, pri tem pa poudarjamo pomembnost pristopa pravičnega prehoda. V izogib izgubam delovnih mest je namreč treba delavkam in delavcem zagotoviti ustrezna dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki bi jim omogočila nemoten in lažji prehod na novo zaposlitev.

Kot sindikat imamo pri tem pomembno vlogo, saj se borimo za socialni dialog in dostojno delo za vse delavke in delavce.