Zakaj postati naš član/članica

Ker smo skupaj močnejši!

Sindikat Mladi plus – v razmerju do države in delodajalcev – zastopa dijake, študente, mlade brezposelne in prekarne delavke ter delavce. Več kot nas je, bolj kot smo povezani in informirani, bolje poznamo razmere, v katerih mladi živimo in delamo, lažje se borimo za naše pravice. Glede na to, da nas spremembe na trgu dela iz dneva v dan silijo v večji individualizem, da večinoma opravljamo začasno, občasno delo, je toliko pomembneje, da najdemo način za povezovanje in skupen boj za dostojno delo ter življenje.

Da smo skupaj močnejši dokazujemo z našim vsakodnevnim delom, ki temelji na aktivnem in solidarnem povezovanju, organiziranju ter združevanju mladih. Počnemo ogromno stvari, organiziramo dogodke, izvajamo usposabljanja in različne delavnice, sodelujemo na okroglih mizah, pišemo brošure in revije, gostujemo v medijih, prijavljamo sporne oglase za delo, širimo naše vrednote in ideje prek družbenih medijev, krepimo regijske odbore, ustvarjamo sindikalni podcast, svetujemo našim članom in članicam ter počnemo še marsikaj drugega. Vse to z zavedanjem, da lahko le skupaj spremenimo stvari na bolje. 

Ker imamo iste vrednote in iste cilje!

Solidarnost, dostojno delo, dostojno plačilo, socialna varnost …  Ne gre za prazne besede, temveč gre za vrednote, za katere človeku ne more biti vseeno. Biti član(ica) sindikata Mladi plus pomeni boriti se in podpirati boj združenih mladih za boljši jutri vseh generacij, tako mladih kot tistih malo manj mladih.

In ker res ne maramo praznih besed, sploh ne od tistih, ki odločajo o našem življenju, njihove besede pozorno spremljamo in glasno opozarjamo, kadar nam kdo ‘prodaja buče.’

Ker nam ni vseeno!

Kršitve delovne zakonodaje? Študentsko delo ob vseh elementih rednega delovnega razmerja? Prisilne samozaposlitve? Diskriminacija? Prekarno delo? Ukrepi aktivne politike zaposlovanja mladih, ki so sami sebi namen? Neplačano in slabo plačano delo? Neskončna uvajanja in usposabljanja? Na Sindikatu Mladi plus zelo dobro poznamo položaj mladih, stiske, v katerih se mladi znajdemo in pogoje, v katerih mladi živimo in delamo. Dnevno spremljamo probleme mladih in se aktivno zavzemamo za rešitve. Ena od naših najpomembnejših nalog je zaščita vseh naših članov in članic.

Leta 2016 smo začeli z akcijo ‘Stop kršitvam – Za dostojno delo’, ki še vedno teče in v kateri pregledujemo oglase za delo in v primerih, za katere menimo, da gre za kršitev delovnega prava, take oglase javno objavimo, z namenom obveščanja širše javnosti o pravicah, ki jih imajo delavci, obvestimo delodajalca in tistega, ki oglas posreduje, prav tako pa kršitev prijavimo na Inšpektorat za delo. Z akcijo nam je uspelo prebuditi tudi druge, saj se mladi čedalje več obračajo na nas, z oglasi za delo, ki jih sami zasledijo in za katere menijo da gre za kršitev delovnega prava.

Ker ti sindikat stoji ob strani!

Svojim članicam in članom zagotavljamo svetovanja (pravno, socialno, davčno, karierno), možnost usposabljanj (delavnice, predavanja, seminarji, v Sloveniji in tujini), aktivacije (možnost participacije v vseh aktivnostih sindikata) in zaščito (pravno zastopanje). Vsi naši člani in članice imajo tudi vse ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Vseskozi opravljamo veliko pravnih svetovanj, ki jih tudi v letu 2022 nudimo svojim članicam in članom. S predavanji in delavnicami gostujemo tudi na srednjih šolah, fakultetah, v mladinskih centrih, pri drugih mladinskih in sorodnih organizacijah ipd. S sindikalnimi pub kvizi smo v preteklem letu prav tako gostovali v več slovenskih regijah. In ne mislimo se ustaviti. Pridruži se nam na eni od naslednjih aktivnosti!

Ker si želiš aktivno spreminjati svet na bolje!

Na Sindikatu Mladi plus lahko vsak član ali članica najde svoje aktivno mesto. Zanimajo nas tvoji predlogi, ideje, želje, problemi, kritike, pripombe, naša vrata so vedno odprta in naša ekipa vedno pripravljena, da ti omogoči priložnost za aktivacijo. Z nami lahko oblikuješ predloge sprememb, komentiraš dogajanje, se aktiviraš na terenu, izvajaš delavnice, pomagaš kolegom in kolegicam v stiski. Sindikat Mladi plus je sindikat aktivistov, ki se želijo boriti za spremembe na bolje.

V preteklih letih smo izvedli več delovnih vikendov in usposabljanj za nove člane in članice, saj nas zanimajo predlogi, želje in ideje vsakega, ki se želi pridružiti naši ekipi. V počastitev praznika dela pa se za 1. maj v okviru izobraževalno-umetniškega-aktivističnega Festivala za dostojno delo že nekaj let zapored odpravimo na Rožnik. Naša vrata so ti odprta prav vsak dan, svoje predloge pa nam lahko posreduješ na elektronski naslov info@mladiplus.si ali prek zasebnega sporočila na naši Facebook strani.

Komu je Sindikat Mladi plus namenjen? Mladim brezposelnim, dijakom, študentom, vsem, ki delate v prekarnih oblikah dela in vsem, ki se želite povezovati naprej.

Kaj pa članarina?

Članarina v Sindikatu Mladi plus znaša 15 evrov letno. Po podpisu pristopne izjave prejmeš vsa navodila za plačilo na elektronski naslov. Članarino poravnaš v enkratnem znesku na TRR Sindikata Mladi plus. Vse dodatne informacije in pojasnila dobiš na e-naslovu info@mladiplus.si.

Izpolni PRIJAVNICO in se nam pridruži!

Če pa bi želel_a naše delo podpreti s simbolično donacijo, lahko to storiš z nakazilom na TRR: SI56 6100 0000 2988 917 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA), namen: donacija, koda namena pa: CHAR – Dobrodelno plačilo.