Zakaj postati naš član?

  1. Ker smo skupaj močnejši!

Sindikat Mladi plus – v odnosu do države in delodajalcev – zastopa dijake, študente, mlade brezposelne in prekarne delavke ter delavce. Več kot nas je, bolj kot smo povezani in informirani, bolje poznamo razmere, v katerih mladi živimo in delamo, lažje se borimo za naše pravice. Glede na to, da nas spremembe na trgu dela iz dneva v dan silijo v večji individualizem, da večinoma opravljamo začasno, občasno delo, je toliko pomembneje, da najdemo način za povezovanje in skupen boj za dostojno delo ter življenje.

Da smo skupaj močnejši smo recimo v letu 2016 pokazali z javno tribuno ‘Kdo se boji mladih?’, kjer smo se povezali, prisluhnili drug drugemu in skupaj pripravili stališča o problematiki pomanjkanja pripravništev na področju vzgoje in izobraževanja ter širše o položaju mladih brezposelnih v Sloveniji. Poleg udeležencev na javni tribuni so svoje mnenje prispevali še številni mladi, ki so svoj pogled podali preko spletne ankete.

  1. Ker imamo iste vrednote in iste cilje!

Solidarnost, dostojno delo, dostojno plačilo, socialna varnost …  Ne gre za prazne besede, temveč gre za vrednote, za katere človeku ne more biti vseeno. Biti član(ica) sindikata Mladi plus pomeni boriti se in podpirati boj združenih mladih za boljši jutri vseh generacij, tako mladih kot tistih malo manj mladih.

In ker res ne maramo praznih besed, sploh ne od tistih, ki odločajo o našem življenju, njihove besede pozorno spremljamo in glasno opozarjamo, kadar nam kdo ‘prodaja buče.’

  1. Ker nam ni vseeno!

Kršitve delovnopravne zakonodaje? Študentsko delo ob vseh elementih rednega delovnega razmerja? Prisilne samozaposlitve? Diskriminacija? Prekarno delo? Ukrepi aktivne politike zaposlovanja mladih, ki so sami sebi namen? Neplačano in slabo plačano delo? Neskončna uvajanja in usposabljanja? Na Sindikatu Mladi plus zelo dobro poznamo položaj mladih, stiske, v katerih se mladi znajdemo in pogoje, v katerih mladi živimo in delamo. Dnevno spremljamo probleme mladih in se aktivno zavzemamo za rešitve. Ena od naših najpomembnejših nalog je zaščita vseh naših članov in članic.

V letu 2016 smo začeli z akcijo ‘Stop kršitvam – Za dostojno delo,’ v kateri pregledujemo oglase za delo in v primerih, za katere menimo, da gre za kršitev delovnega prava, take oglase javno objavimo, z namenom obveščanja širše javnosti o pravicah, ki jih imajo delavci, obvestimo delodajalca in tistega, ki oglas posreduje, prav tako pa kršitev prijavimo na Inšpektorat za delo. Z akcijo nam je uspelo prebuditi tudi druge, saj se mladi čedalje več obračajo na nas, z oglasi za delo, ki jih sami zasledijo in za katere menijo da gre za kršitev delovnega prava.

O prekarnem in dostojnem delu, ukrepih aktivne politike zaposlovanja, mladim prijaznih podjetij smo spregovorili tudi na konferenci Iščemo dobre delodajalce!, ki smo jo izvedli v začetku novembra 2016 in na podlagi katere sta nastali prvi dve brošuri Sindikata Mladi plus, Mladi na trgu dela in Mladi na delovnem mestu. (Oglasi se pri nas in vzemi svoj izvod!)

  1. Ker ti sindikat stoji ob strani!

Svojim članicam in članom zagotavljamo svetovanja (pravno, socialno, davčno, karierno), možnost usposabljanj (delavnice, predavanja, seminarji, v Sloveniji in tujini), aktivacije (možnost participacije v vseh aktivnostih sindikata) in zaščito (pravno zastopanje). Vsi naši člani in članice imajo tudi vse ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

V letu 2016 smo opravili veliko ur pravnih svetovanj, ki jih tudi v 2017 nudimo svojim članom. Prav tako smo uspešno prijavili projekt Kažipot do dostojnega dela na javnem razpisu »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta izvajamo usposabljanja za mlade znotraj mladinskega dela in usposabljanja za dijake po srednjih šolah v vseh slovenskih statističnih regijah, izdajali bomo svoj zin (revijo), podcast, imeli bomo e-učilnico, mobilno aplikacijo in še marsikaj. Več o projektu poglej na spletni strani KAŽIPOT DO DOSTOJNEGA DELA & pridruži se nam na eni od naslednjih aktivnosti!

  1. Ker si želiš aktivno spreminjati svet na bolje!

Na Sindikatu Mladi plus lahko vsak član ali članica najde svoje aktivno mesto. Zanimajo nas tvoji predlogi, ideje, želje, problemi, kritike, pripombe, naša vrata so vedno odprta in naša ekipa vedno pripravljena, da ti omogoči priložnost za aktivacijo. Z nami lahko oblikuješ predloge sprememb, komentiraš dogajanje, se aktiviraš na terenu, izvajaš delavnice, pomagaš kolegom in kolegicam v stiski. Sindikat Mladi plus je sindikat aktivistov, ki se želijo boriti za spremembe na bolje.

V letu 2016 smo izvedli delovni vikend in usposabljanja za nove člane, saj nas zanimajo predlogi, želje in ideje vsakega, ki se želi pridružiti naši ekipi. V počastitev praznika dela pa smo za prvi maj v okviru izobraževalno-umetniški-aktivistični festivala, Festivala  za dostojno delo,  izvedli pohod na Rožnik. Naša vrata so ti odprta prav vsak dan, predloge nam lahko posreduješ preko e-naslova info@mladiplus.si ali zasebnega sporočila na naši Facebook strani.

 

Komu je Sindikat Mladi plus namenjen? Mladim brezposlenim, dijakom, študentom, vsem, ki delate v prekarnih oblikah dela in vsem, ki se želite povezovati.

Kaj pa članarina?

Članarina v Sindikatu Mladi plus znaša simboličnih 12 EUR letno. Članarino poravnaš v enkratnem znesku na TRR Sindikata Mladi plus. Ne pozabi navesti imena, priimka in številke tvoje članske izkaznice. Vse dodatne informacije in pojasnila dobiš na e-naslovu info@mladiplus.si.

Še podatki za plačilo:

Prejemnik: Sindikat Mladi Plus, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0001 6154 048 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

Namen plačila: Plačilo članarine + ime in priimek (OBVEZNO!)

Sklic/Referenca: SI00-3214001

 

Izpolni PRIJAVNICO in se nam pridruži!