Podpora Sindikatu Pošte SDPZ

V Sindikatu Mladi plus izražamo polno podporo protestu delavk in delavcev Pošte Slovenije. Poštne storitve sodijo med ključne javne storitve, a v zadnjih letih smo priča krčenju dostopa do njih. Zapiranje in preoblikovanje poštnih poslovalnic je nesprejemljivo tako s stališča uporabnikov kot tudi zaposlenih. Pošta se ne sme obnašati kot gospodarska družba, saj nudi javne storitve, ki ne smejo biti podvržene prostotržni logiki, če naj bodo res enako dostopne vsem, ki jih potrebujemo. Kakršnokoli drobljenje družbe na “javni del” in “tržni del” pomeni zgolj dodatno siromašenje prvega na račun profitabilnosti drugega in pripravo terena za privatizacijo profitnega, tržno zanimivega dela družbe.

Prav tako z zaskrbljenostjo spremljamo porazen nivo socialnega dialoga na Pošti Slovenije, slabšanje delovnih pogojev in načrtno prekarizacijo delavk in delavcev Pošte. Kot že leta opozarjamo, se prekarnost širi ne le med mladimi, temveč zajema vedno večje število delavk in delavcev, s tem pa je vedno večje število le-teh oropano osnovnih delavskih pravic in socialne varnosti. Družba v državni lasti, ki opravlja za delovanje družbe in države tako pomembno javno storitev, bi morala biti zgled varovanja delavskih pravic, ne pa kolovodja njihovega izbrisa.

Zato se na Sindikatu Mladi plus pridružujemo zahtevam Sindikata Pošte SDPZ:
● Nujna je vzpostavitev učinkovitega, transparentnega in spoštljivega socialnega dialoga, brez odlašanja!
● Potrebujemo več sodelavcev, ne pa odvisnost od pogodbenih sodelavcev, ki svoje delo opravljajo v razmerah prekarnega dela! Zopet opozarjamo, da je kadrovski načrt (ki je že tako preskromen) neizpolnjen. Zopet opozarjamo tudi na kršitev kolektivne pogodbe družbe, saj se v Pošti Slovenije ne zagotavlja 10% zaposlenih v poštnem prometu v rezervnem sestavu!
● Nasprotujemo prodaji poštnega premoženja!
● Zapiranje in preoblikovanje pošt je potrebno ustaviti in ohraniti stabilno mrežo poslovalnic po celotnem ozemlju države!

Foto: Delavska enotnost