Sprejem Zakona o vajeništvu je minimalni doseženi konsenz. Bučaaaaaaaaaaaaa!

Pred dvema dnevoma, 11. 4. 2017, je Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnaval Predlog Zakona o vajeništvu. Predlog je seveda bil potrjen, kljub temu, da so mu nasprotovali tako predstavniki sindikatov, predstavniki mladinskih organizacij ter študentske in dijaške organizacije.

Ministrica Maja Makovec Brenčič je povedala, da  zakonski predlog o vajeništvu zagotavlja ustrezno obravnavo vsakega vajenca. V pripravi zakona smo sodelovali z vsemi deležniki, zato predlog predstavlja minimalen doseženi konsenz. ( STA, 11. 4. 2017)

BUČA!  Zakon ne predstavlja minimalnega doseženega konsenza, hkrati pa je verjetno protiustaven!

Tisti, ki smo zakonu nasprotovali, smo predlagatelju očitali predvsem to, da je zakon nejasen, da v so v samem procesu oblikovanja zakona premalo upoštevali mnenja vseh relevantnih deležnikov ter, da se zbornice delodajalcev favorizira s tem, ko se jim podarja preveliko vlogo. Poleg tega nas skrbi, da bi predlagani zakon lahko povzročil nadaljnjo prekarizacijo, saj obstaja možnost, da se bo vajence izkoriščalo kot poceni delovno silo. Na Sindikatu Mladi plus pripravo in sprejem zakona spremljamo že dlje časa in tudi večkrat smo opozorili na  njegove pomanjkljivosti.

Tudi Zakonodajo pravna služba (ZPS) je izrazila zelo negativno mnenje o predlogu zakona, imeli so pripombe na več kot 70% zakona. V svoji splošni pripombi so tako povedali, da je zakon zaradi svoje nerazumljivosti in nejasnosti verjetno v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, saj ta določa, da morajo biti zakoni jasni, določni, razumljivi in nedvoumni ter koherentno vpeti v pravni red. ZPS je tako mnenja, da predlog zakona ne sledi omenjenim kriterijem, saj je besedilo v nekaterih segmentih nerazumljivo in nedoločno.

Zakon ni logičen niti v tem, da bi začel veljati pravočasno. V veljavo bo namreč stopil z oktobrom, medtem, ko se šolsko leto začne septembra. To je le še ena izmed nelogičnosti tega zakona. Več kot očitno je, da je bil razlog za sprejem zakona zgolj koalicijska večina, ne pa dejanska vsebina zakona ali njegova primernost.

Toda hej, koga pa še zanima … primernost? Ali pa vsebina, na splošno? Ministrice za izobraževanje, znanost in šport očitno ne.

Save

Save