Združimo se, delavke in delavci! (Zgodba o novi podobi Sindikata Mladi plus)

Na kaj pomisliš, ko zaslišiš besedi delavec in delavka? Ali meniš, da nagovarjajo tebe, ko po televiziji pozivajo, naj se delavke in delavci združijo? Ko po radiu govorijo o delovni zakonodaji, se ti zdi, da se to tiče tudi tebe?

Na Sindikatu Mladi plus pozorno spremljamo porast prekarnega dela v Sloveniji in se tudi zavedamo, da se vedno več ljudi, prevdsem mladih, težje identificira s skupino, kot so delavci in delavke. Eden od razlogov za tako stanje je predvsem v ne-tipičnosti dela, s katerim se danes srečujemo, torej v razliki med tem, kar si predstavljamo kot zaposlitev (osemurni delavnik, jasna skupina sodelavcev, pogodba za nedoločen čas) in realnostjo, v kateri živimo in delamo (krajše pogodbe, različni in ne-fiksni delovni čas, delo doma, plačilo, ki je drugačno iz meseca v mesec).

Kljub temu, da med delavkami in delavci obstajajo očitne razlike v tem, koliko zaščite, varnosti in pravic iz dela imajo, pa se moramo upreti vsem, ki nas poskušajo prepričati, da to pomeni, da se moramo boriti le vsak zase in ne skupaj. Tako razmišljanje nas namreč vodi le v tekmovanje med sabo, videnje drug drugega le kot konkurenco, preprečuje solidarnost med nami in konec koncev znižuje standarde dela za vse.

Nemalokrat slišimo, da se lahko problem prekarnega dela “reši” tako, da se tudi tistim, ki še imajo redno zaposlitev in z njo zakonsko določene pravice, te pravice vzame – tako naj bi postali vsi bolj enaki. Namesto tega v Sindikatu Mladi plus verjamemo, da moramo obrniti logiko tega argumenta in nasprotno – zahtevati pravno zaščito, pravice iz dela, socialno varnost in dostojno življenje za vse.

Verjamemo torej, da se moramo skupaj, ne glede na to kje in kako delamo (ali delo iščemo), boriti za višanje standardov dela in ne obratno. Ne pristajamo na delitve in pozivamo k skupnemu delovanju – ta ideja pa je prikazana tudi v logotipu, ki poleg bolj “tipičnih” simbolov delavstva vsebuje tudi druge, po večini predvsem bolj prekarne oblike dela. Le v skupnem boju še obstaja upanje za izboljšanje – proti delitvam, za dostojno delo in življenje!