Oddajte svoj glas za pitno vodo in na referendumu 11. julija glasujte PROTI!

11. julija bo potekal referendum, s katerim lahko zavrnemo škodljive spremembe zakona o vodah. S tem bomo ohranili naravo in demokracijo ter omogočili, da pitna voda ne bo predmet interesov kapitala in politike, ampak bo ohranjena v dobro ljudi.

Na Sindikatu Mladi plus smo se skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije pridružili zbiranju podpisov za referendum o zakonu o vodah in s tem skupnim prizadevanjem številnih okoljevarstvenih in civilnodružbenih organizacij ter ozaveščenim posameznikom in posameznicam, ki menijo, da javne površine ne smejo pasti v zasebno last, da jih ne sme ograjevati in tako omejevati dostop vsem nam do površinskih voda. Voda naj ostane naše skupno bogastvo!

Potem ko smo najprej zbrali potrebnih 2500, potem pa še overjenih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma, je treba zdaj 11. julija zakon na referendumu zavrniti z več kot 340 tisoč oddanimi glasovnicami. Vsak glas šteje, zato je pomembno, da se referenduma udeležimo in glasujemo PROTI ograjevanju in pozidavi na bregovih rek, jezer in morja, ki so v Sloveniji javno dobro in s tem vsem dostopen javni prostor. Sporne gradnje, ki bi jih zakon dopuščal, bi lahko trajno degradirale prostor ob vodah, okoljevarstveniki pa opozarjajo, da bi s tem povečali tudi tveganje za njihovo onesnaženje.

Onesnaženje voda, ki smo mu bili v Sloveniji že priča in ki se dogaja tudi zdaj, je treba preprečiti in še zaostriti zaščito čiste pitne vode, ki je narodno bogastvo. Zato oddajmo 11. julija svoj glas za vodo in glasujmo PROTI.

Več informacij na: zapitnovodo.si