Nevladniki, raziskovalci in sindikat pozivamo k strateškim odgovorom na izzive podnebne krize

Danes, 30. septembra, se izteka javna obravnava osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki naj bi nas v naslednjih tridesetih letih pripeljala do podnebne nevtralnosti. Toda v njej opredeljeni cilji in scenariji za doseg teh ciljev za zdaj ne odgovarjajo na izzive podnebne krize, s katerimi se moramo v razvitih državah spoprijeti čim prej.

Sindikat Mladi plus je tako eden od sopodpisnikov izjave Dolgoročna podnebna strategija mora odgovoriti na izzive podnebne krize. Več na spodnji povezavi.

Sindikat Mladi plus verjame v pravično in trajnostno družbo. Podpira zelena delovna mesta in pravičen prehod na slednja. Zavzemamo se za boljšo in bolj zeleno prihodnost. Dolgoročna podnebna strategija mora odgovoriti na izzive podnebne krize. Cilji morajo biti dovolj ambiciozni in hkrati dovolj zavezujoči. Delavke in delavci si zaslužijo dostojno delo, dostojno plačilo na dostojno zelenem delovnem mestu.

Nevladniki, raziskovalci in sindikat pozivamo k strateškim odgovorom na izzive podnebne krize