Sindikati se borimo za ukinitev neplačanih pripravništev!

Na Sindikatu Mladi plus se že vrsto let aktivno zavzemamo za plačana pripravništva, kar smo že dosegli v Sloveniji, boj pa nadaljujemo tudi na evropski ravni. S tem se pridružujemo in podpiramo Evropsko konfederacijo sindikatov pri pozivu Evropskega parlamenta Evropski komisiji, naj prepove neplačana pripravništva in začne nemudoma vlagati v kakovostna delovna mesta za mlade, kar je še toliko bolj pomembno v teh koronačasih, ko narašča brezposelnost med mladimi. Sindikati se vseskozi zavzemamo za ureditev ter ukinitev neplačanih pripravništev, zato na tem mestu ponovno pozivamo Evropsko komisijo in države članice, da to področje uredi skladno s priporočili. Vse to so jasna sporočila tudi Odbora za mlade Evropske konfederacije sindikatov, ki mu predseduje naša Tea Jarc.

Predlog je del sprejete resolucije Evropskega Parlamenta, katere cilj je izboljšati šibak predlog Evropske komisije za okrepljeno Jamstvo za mlade.

Poročilo o okrepljenem Jamstvu za mlade, predstavljeno julija letos, je daleč od pričakovanj in se osredotoča na nadaljnje usposabljanje in ne na resnično zaposlitev ter je brez meril kakovosti, ki jih sindikati in skupine civilne družbe močno zagovarjamo.

Jamstvo za mlade je bilo uvedeno leta 2013, ko se je brezposelnost mladih v nekaterih državah članicah povzpela nad 50 odstotkov.

Tudi Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da shema ni izpolnila začetnih pričakovanj, saj je bilo do 60 odstotkov intervencij bolj pripravniških, kratkotrajnih kot pa dejanskih delovnih mest. Mednarodna organizacija dela je dejala tudi, da dodelitev sredstev v mnogih primerih ni zadostovala za ujemanje s priporočili.

Ker se je brezposelnost mladih od januarja Evropi povečala na več kot tri milijone, je ključnega pomena, da se iz preteklih napak tudi kaj naučimo.

Zato na Sindikatu Mladi plus podpiramo evropske sindikate pri podpori resoluciji Evropskega parlamenta, ki poziva k:

  • povečanemu deležu sredstev ESS+, ki se shemi dodeli v dolgoročnem proračunu EU. Strokovnjaki pravijo, da bi moralo biti sredstev več kot 7000 evrov na posameznega NEET, da bi resnično spremenili sistem pripravništev;
  • vzpostavitvi pravnega instrumenta za uveljavljanje pravičnega plačila za pripravništva in vajeništva;
  • okrepljenem spremljanju izvajanja sheme v državah članicah in njenih rezultatov.

Resolucija Evropske konfederacije sindikatov o prihodnosti evropskega Jamstva za mlade je sicer dostopna na tej povezavi.