Miti in realnost mladih: Nas sistem vzgaja v ponižne delavce pripravljene sprejeti karkoli, tudi kršitve?

Ob mednarodnem dnevu mladih vam bomo predstavili položaj mladih, predvsem na trgu dela. Seznanili vas bomo z rezultati ankete med brezposelnimi mladimi ter z izsledki poostrenega nadzora, ki ga izvajamo na Sindikatu mladi plus.

POLOŽAJ MLADIH
Mladi se dandanes težko osamosvojijo. Glavni razlog za to je visoka brezposelnost med mladimi ter otežen dostop na trg dela. Stopnja brezposelnosti med mladimi je vedno višja od povprečne brezposelnosti v Sloveniji.

Če mladi že delajo, velikokrat delajo v negotovih, prekarnih oblikah, kar jim onemogoča načrtovanje prihodnosti, rešitev bivanjskega položaja/odselitev od staršev, ustvarjanje lastne družine, načrtovanje karierne poti ter prevzemanje drugih vlog v družbi. Vse to niso le problemi mladih, temveč ima negativne posledice na celotno družbo.
Trenutno je v Sloveniji med vsemi brezposelnimi 20,6 % mladih, kar pomeni, da je brezposelnih 20557 mladih oseb (podatki so za junij 2016, iz zadnjega mesečnega poročila Zavoda RS za zaposlovanje).
Obstaja sicer shema Jamstvo za mlade, ki združuje različne ukrepe, ki naj bi olajšali prehod mladih na trg dela, a smo v Sindikatu Mladi plus do nje skeptični in menimo, da ne rešuje brezposelnosti mladih. Predvsem je shema pomanjkljiva v smislu zagotavljanja dostojnega dela ter dolgoročnih zaposlitev.

Povprečno so mladi brezposelni kar 12,9 mesecev, kar je šokantno in nesprejemljivo. Brezposelnost ima za mlade namreč izjemno negativne posledice v času brezposelnosti (pomanjkanje denarnih sredstev, slabši socialni položaj, tveganje socialne izključenosti, izguba znanja, veščin in potenciala, nižanje samozavesti, itd), prav tako pa se brezposelnost negativno odraža tudi v prihodnosti. Najnovejše študije namreč kažejo, da to vpliva tudi na kakovost zaposlitve v prihodnjih življenjskih obdobjih, kot tudi na višino plače v prihodnosti.

Tea Jarc, Sindikat Mladi plus: »Mladi danes niso v dobrem položaju. Še vedno so za politiko zanimivi samo v besedah, ne pa v dejanjih. Brezposelnost mladih je še vedno največji problem, ne le za to generacijo, temveč za celotno družbo. Vseeno pa za mlade ni posluha in se o mladih pojavljajo različni miti, da smo pasivni, da nimamo izkušenj, da pričakujemo preveč itd. Potrebno je razbliniti mite o mladih ter se posvetovati z mladimi samimi. Mladim je potrebno prisluhniti, jih upoštevati in vključiti v oblikovanje vseh politik. Le tako bodo politike resnično odgovarjale na potrebe mladih, celotna družba pa bo v mladih prepoznala potencial in ga unovčila.«

KRŠITVE

Na Sindikatu Mladi plus opažamo pojav vse večjega števila oglasov delodajalcev, kjer opisujejo delo, ki ima vse elemente delovnega razmerja, a želijo delavca ali delavko najeti preko prekarnih oblik dela. Zaradi tega smo se odločili, da se bomo na to situacijo odzvali s kampanjo “Stop kršitvam – ZA dostojno delo!”. Namen akcije je spremljati oglase za delovna mesta in prijavljati kršitve. Na Sindikatu Mladi plus zato izvajamo akcijo poostrenega nadzora nad oglasi za delo. Namen akcije je spremljati oglase za delovna mesta in prijavljati kršitve, mlade pa osveščati o njihovih pravicah in jih spodbujati, da se za svoje pravice zavzamejo.

Kot že omenjeno, se v poletnem času opravlja tudi veliko sezonskega dela, zato smo se povezali tudi s Sindikatom gostinstva in turizma Slovenije ter v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo izvedli obsežno akcijo nadzora v tem sektorju. Eden izmed razlogov, zakaj smo se osredotočili na gostinstvo in turizem je izkoriščanje tujih študentov v Sloveniji, ki tukaj pridobivajo delovne izkušnje pred zaključkom študija. S strani različnih virov s terena smo izvedeli, da se v sektorju gostinstva in turizma dogajajo številne nepravilnosti.

Želimir Stanič, Sindikat Mladi plus: » Želimo izpostaviti, da mladih, ki na žalost pristanejo na kršitve ne obsojamo, saj velikokrat nimajo druge možnosti. Prav tako je pomembno povedati, da ne nasprotujemo tujim študentom, ki v Sloveniji pridobivajo delovne izkušnje pred zaključkom študija, saj na sindikatu močno podpiramo mednarodno mobilnost mladih, ampak jim želimo zagotoviti enake pogoje za delo. Tem študentom moramo zagotoviti pravice iz dela v skladu s slovensko zakonodajo in omogočiti dostojno plačilo. Najmanj kar pa jim lahko zagotovimo, so pravice iz študentskega statusa, saj se po opravljenem delu vrnejo nazaj v svoje države, da bi zaključili študij«.

IZKORIŠČANJE TUJIH ŠTUDENTOV

Sindikat gostinstva in turizma (GIT) Slovenije težave mladih na trgu dela prepoznava kot svoje lastne težave. Gostinstvo in turizem je namreč panoga, kjer je nezakonitih oblik dela, katerih žrtve so predvsem mladi, veliko. Gre za dejavnost, kjer je zaposlenost od pričetka krize vztrajno padala, sedaj pa, kljub ponovnem zaposlovanju ne uspemo slediti ugodnemu trendu rasti panoge in posledično povečanega obsega dela, kar povečuje pritisk na zaposlene in iskanje ‘inovativnih’ rešitev s strani nekaterih delodajalcev.

GIT je bil v lanskem letu s strani članov opozorjeni na novo nezakonito prakso in sicer na opravljanje dela s strani študentov gostinstva in turizma iz Srbije. Ugotovljeno je bilo, da so nekatere srbske šole svoje študente napotile na delo v Slovenijo, kjer so ti opravljali delovno prakso v slovenskih gostinskih in turističnih obratih, ki pa se je izkazala za čisto nekaj drugega. Študenti so namreč v realnosti opravljali najosnovnejša pomožna dela, brez vsakih omejitev glede delovnega časa in počitka, za plačilo 1 EUR na uro, zagotovljeno pa so imeli zgolj prenočišče (to izhaja iz podatkov zbranih na terenu in vpogleda iz konkretnih pogodb, ki so se sklepale tudi ob sodelovanju naših izobraževalnih ustanov). Slovenija v zvezi z ravnanjem z zaposlenimi iz bivših skupnih republik že v preteklih letih ni bila zgled pravne države, zaradi česar še toliko bolj ne moremo dopustiti, da se slabe prakse ponovijo. Tudi zaradi tega je GIT, v sodelovanju s kolegi iz sindikata Mladi plus, že pred sezono pričel opozarjati na tovrstne prakse nekaterih delodajalcev.

Saška Kumer, območni odbor osrednje Slovenije Sindikata gostinstva in turizma: » Pomembno je, da se mladim omogoči, da enakopravno vstopajo na trg dela, pri tem pa je še posebej pomembno, da je vsakemu zaposlenemu omogočeno tudi dostojno plačilo za to delo ter varne in zdrave razmere. Marsikdo od mladih morda na nezdrave in nezakonite pogoje dela zaradi ekonomske stiske celo tiho pristaja, kar pa dolgoročno pomeni ogrožanje njegovega socialnega in zdravstvenega stanje, negativno pa vpliva tudi na stanje panoge in nenazadnje Slovenije.«

OB MEDNARODNEM DNEVU MLADIH

Mladi ne zahtevamo preveč, če se borimo za naše pravice in za spoštovanje zakonodaje. Tudi mi si zaslužimo priložnost za dostojno delo. Ob mednarodnem dnevu mladih vse mlade pozivamo, da se zavzamejo za svoje pravice, se združujejo in se skupaj borimo proti kršitvam.

Več o mitih, kršitvah in izkoriščanju tujih študentov si lahko preberete tukaj.

20160812_110204cb