Vprašanje za 200 evrov: Zakaj dobijo energetski dodatek ministri, ne pa tudi samski in mladi?

Zaradi visokih cen energentov je vlada sprejela nekaj ukrepov, s katerimi naj bi pomagali ljudem in gospodarstvu. Gre tako za več splošnih ukrepov kot tudi za ukrepe, ki bodo veljali le za določen krog upravičencev. Predvsem slednji dvigujejo prah, saj se je izkazalo, da bo na primer minister za delo Janez Cigler Kralj z ministrsko plačo in štirimi otroki upravičen do 200 evrov solidarnostnega dodatka, ne pa denimo tudi samska oseba z minimalno plačo. Kot je na omenjeno dejstvo odvrnil minister, »je lahko vprašanje ali si sam zasluži dodatek, popolnoma utemeljeno, so pa pri sprejemanju ukrepov gledali na ranljive skupine.«

Upravičenci

Minister meni, da so upravičence in upravičenke do energetskih dodatkov ustrezno določili. Mi pa smo prepričani, da so izpustili kar lepo število ogroženih. Pri tem seveda niso pozabili nase. Kar štirje ministri z bruto plačami okoli 5500 evrov bodo prejemniki energetskega dodatka, saj imajo velike družine, ki so do dodatka upravičene. Med prejemnike je vlada (upravičeno) uvrstila tudi upokojence s pokojninami do 1000 evrov, prejemnike otroškega dodatka (do vključno šeste dohodkovne skupine), invalide in prejemnike denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

Minimalna plača, minimalni stroški?

Med tistimi, ki do dodatka niso upravičeni, pa so na primer samske osebe z minimalno plačo. Sprašujemo se, zakaj ne? Se njim cene energentov niso podražile? So njihove položnice ostale nespremenjene? Seveda ne, a po mnenju te vlade ne sodijo med ranljive skupine. Vrli ministri, ki bodo prejeli dodatek v višini kar 200 evrov (toliko dodatka lahko namreč dobi velika družina s štirimi ali več otroki), težko razumejo, da so se cene energentov zvišale vsem.

Kot da bi tisti z minimalnimi dohodki imeli tudi minimalne stroške.

Morda pa vlada samskim sporoča, da je čas, da začnejo z načrtovanjem družine? Za dostopna stanovanja ni poskrbela, za brezplačne vrtce za vse otroke tudi ne, prav tako ne za dostojen dvig minimalnih dohodkov, ampak, hej – če želimo poskrbeti, da nas bo kmalu 3 milijone, bo pa vsaj prispevala k plačilu položnice za štrom in ogrevanje za tiste, ki skrbijo za naraščaj.

Kaj pa mladi?

Vlada je pri deljenju predvolilnih bombončkov ponovno pozabila tudi na mlade. Študentke in študente ter mlade zaposlene je verjetno uvrstila kar med samske na minimalcu. Morda računa na medgeneracijsko solidarnost in na to, da bodo babice in dedki svoj energetski dodatek delili z vnuki, ki medtem že tako ali tako plačujejo previsoke najemnine.

Ali pa jim je enostavno vseeno.

Štiriindvajsetega aprila bomo imeli priložnost, da se takim politikam upremo in jih pošljemo tja, kamor spadajo – na smetišče zgodovine. Se vidimo na volitvah!