Pomembne novice za delavske pravice!

V ponedeljek, 11. marca, je bila sprejeta evropska direktiva, ki bo izboljšala delovne pogoje za platformne delavce! Direktiva predstavlja pomembno prelomnico, saj bodo na njeni podlagi vse države članice EU morale v nacionalno zakonodajo implementirati pomembna določila, ki bodo platformnim  delavcem končno zagotovila osnovne delavske in socialne pravice.

Direktiva bo platformnim delavcem prinesla:

 • pravilno določitev njihovega zaposlitvenega statusa
 • predpostavko, da je delavec v delovnem razmerju, v primeru da je platforma prepoznana kot zaposlovalec s strani nacionalne zakonodaje
 • obrnjeno dokazno breme; platforma bo morala dokazovati, da ni zaposlovalec, ne da bi platformni delavec moral dokazovati na sodišču, da je v delovnem razmerju
 • transparentnost algoritmov in nadzora: obveščanje platformnih delavcev in njihovih sindikalnih predstavnikov o avtomatiziranem nadzoru in odločitvah
 • prepoved avtomatiziranih odločitev in nadzorovanja na podlagi osebnih podatkov
 • človeški pregled nad avtomatiziranimi odločitvami: prepoved avtomatizirane prekinitve pogodbe, delavca bo iz platforme lahko prekinila pogodbo le oseba, ki bo morala delavcu jasno razložiti, katero določilo je prekršil
 • komunikacijski kanal, kjer se bodo delavci med sabo zasebno in varno sporazumevali
 • delavcem bo omogočen stik s sindikatom in obratno
 • zaščita sindikalnih predstavnikov pred prekinitvijo pogodbe

Prav tako bodo morale platforme pristojnim državnim organom sporočiti:

 • število oseb, ki opravlja platformno delo, in v kakšnem pogodbenem ali delovnemu razmerju so
 • splošne pogoje za različne oblike razmerij
 • povprečno trajanje aktivnosti, povprečje števila delovnih ur in prihodek

Poleg tega bodo države članice dolžne sprejeti ustrezne ukrepe za spodbujanje vloge socialnih partnerjev in uveljavljanje pravice do kolektivnih pogajanj pri platformnem delu.

Prizadevanje skupin, ki se borijo za pravice platformnih delavcev, je obrodilo sadove. Ljudski lobi je bil močnejši od platform in njihovih plačanih politikov! V procesu so bili vključene številne platformne delavke in sindikati, tako po Evropi, kot tudi po svetu. Slednji so z upanjem gledali na odločitev, saj bo v tem primeru EU postavila nov standard, ki se bo, upajmo, prenesel tudi k njim.

Ta dokument je rezultat dolgotrajne pogoltnosti in izkoriščanja platformskih korporacij, številnih pomanjkljivosti trenutnega stanja platformnega dela in truda aktivističnih, sindikalnih ter sodnih bojev za delavske pravice platformnih delavcev širom po Evropi. Zato si v Sindikatu Mladi plus v duhu slednjega želimo ambiciozno uvedbo te direktive v slovensko zakonodajo, ki bo platformnim delavcem prinesla tisto, kar jim je bilo do sedaj odvzeto, dostojanstvo in dostojne delovne pogoje!