O spremembah Zakona o ksenofobiji in pravici do študija

Da je Zakon o tujcih (ZTuj-2F) diskriminatoren in da celo krši človekove pravice, so v preteklih letih opozarjale številne nevladne organizacije in tudi Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije. Zato bi pričakovali, da bodo spremembe – če jih bo omenjeni dokument deležen – narejene v skladu s spoštovanjem človekove integritete in smernic mednarodnega prava. Zgodilo se je ravno nasprotno. Zadnje spremembe zakona o tujcih, ki so stopile v veljavo maja letos, so ob možnosti začasne ukinitve pravice do prošnje za mednarodno zaščito in zaostritvah pri prošnjah za azil s seboj prinesle še zaostritev pogojev, pod katerimi lahko tuje študentke, študenti pridobijo vizum za študij v Sloveniji.

Do sedaj je veljalo, da ti (do svojega šestindvajsetega leta) prošnji za vizum predložijo pismo skrbnikov, s katerim ti zagotovijo, da jim bodo med študijem v naši državi zagotovili zadostna sredstva za bivanje. Po novem pa morajo dokazati, da imajo zagotovljena mesečna sredstva v višini osnovnega zneska minimalnega mesečnega dohodka, ki trenutno znaša 402,18 evrov. To pomeni, da morajo prošnji za vizum predložiti potrdilo, da imajo na svojem bančnem računu kar 5000 evrov! Jasno je, da danes le malokdo, ne samo študentje, pri svoji banki hrani znesek v tej višini. Nov način, ki študij omogoča zgolj ob predložitvi dokaza o posedovanju omenjenih sredstev bo marsikoga, še posebej študentke, študente iz držav zahodnega Balkana, odvrnil od tega, da bi se vključili v naš šolski sistem, obenem pa bodo morda morali svoj študij celo prekiniti. Ministrstvo za notranje zadeve s prenovo zakona odteguje pravico do študija kar desetim odstotkom študentske populacije – po podatkih statističnega urada je namreč na naših univerzah toliko tujih študentov in študentk. Pristojno ministrstvo opozarjamo, da s tem krši lastno zakonodajo in tepta temeljne človekove pravice, saj v Sloveniji velja, da mora biti izobraževanje dostopno vsem, ne samo bogatim!

Omenjeni posegi v zakon prinašajo škodo za celotno populacijo. S tem, ko so študentke, študenti, ki nimajo slovenskega državljanstva, postavljeni v še bolj neenakopraven položaj v primerjavi s tistimi iz Slovenije, prihaja do ksenofobnega ozračja, blatenja slovenskih univerz, slovenski študentski populaciji pa je onemogočen stik z ljudmi iz drugih okolij in, kdo ve, morda se celo zaprejo vrata domačim študentkam in študentom, ki bi se kdaj želeli kaliti v inozemstvu. Spremembe so v nasprotju z osnovno idejo univerze, ki je bila od nekdaj svetovljanska institucija, temelječa na odprtosti, izmenjavi znanja, kultur, jezikov, internacionalizacija pa tudi danes ostaja vodilo vseh sodobnih visokošolskih ustanov.

Na Sindikatu Mladi plus ob tej priložnosti znova poudarjamo, da je poslanstvo študentk in študentov študij, pridobivanje novega znanja, naša primarna obveznost pa ni prodajanje delovne sile na trgu. Študente in študentke, ki jim nov diskriminatorni zakon onemogoča in otežuje opravljanje ali nadaljevanje študija, pa pozivamo, naj stopijo z nami v stik.