Okrevanje za mlade: Čas je za dostojno delo

V boju za boljšo prihodnost se mladi na trgu dela soočamo s kar nekaj problemi. Z našo novo brošuro, ki jo delimo spodaj, poskušamo na preprost način povzeti aktualno stanje in naše predloge za izboljšanje razmer. Trenutno še imamo možnost, da si izborimo boljše pogoje za naslednjih nekaj let, zato moramo ukrepati zdaj!

Včasih je vsega preveč, težko je razumeti, kaj se dogaja v politiki, zato je lažje pogledati stran. Vendar se v tem trenutku sprejemajo pomembne odločitve, pri katerih smo mladi spregledani, a bodo kljub temu zaznamovale naše življenje v bližnji prihodnosti. Imamo malo časa, da se podučimo, za kaj gre, in si poskušamo izboriti naše pravice.

Ker je za nas izjemno pomembno, da veš, kaj se dogaja, smo pripravili kratko brošuro, ki je dostopna na tej povezavi, o trenutnem dogajanju, s poudarkom na mladih in zaposlovanju. Poskušali bomo razložiti, kakšno je stanje med mladimi pri vstopu na trg dela, kakšne predloge in načrte pomoči trenutno sprejemajo odgovorni in kakšne so njihove pomanjkljivosti.