Podpora štrajku: Dijakinje in dijaki vedo, zakaj gredo offline

Na Sindikatu Mladi plus vse od ustanovitve delujemo tudi kot zagovornik pravic dijakov in dijakinj, torej skupine mladih, ki so jo ignorantski in nerazumni ukrepi vlade v boju z novim koronavirusom oropali kakovosti bivanja in možnosti razvoja, na kar je do zdaj opozorilo že nešteto strokovnjakov in strokovnjakinj, vse od pedagogov in pedagoginj, psihologov in psihologinj do zdravnic in zdravnikov. Pediatrična klinika v Ljubljani je v letu 2020 zabeležila 30-odstotni porast števila hospitalizacij zaradi poskusa samomora (številka se ne nanaša na celo državo). Da dijaki in dijakinje zaradi zaprtja izobraževalnih ustanov doživljajo hude čustvene pretrese pa, kar je najpomembneje, jasno opozarjajo tudi sami. Šolajoči se mladi, njihovi starši in učitelji ter učiteljice so stisko zaradi odvzete pravice do kakovostnega izobraževanja vse od začetka razglasitve epidemioloških ukrepov naslavljali na družbenih omrežjih in v javnih občilih, minuli vikend pa so odločno zavzeli tudi ulice slovenskih mest.

Do zdaj je popolnoma jasno, da učne ure na spletnih orodjih na dolgi rok nikakor ne morejo zagotoviti ustreznega prenosa znanja in da ima manko socializacije ali celo osamitev nepopravljive posledice – ne samo na usvajanje šolskega kurikuluma, temveč znanja nasploh (da o psihofizičnih posledicah niti ne govorimo). Zato na Sindikatu Mladi plus izražamo podporo vsem dijakinjam in dijakom, ki zahtevajo dostop do kakovostnega srednješolskega izobraževanja in življenja onkraj štirih zidov doma. Ponovno spomnimo: tako dolgo, kot so šole zaprte v Sloveniji, niso nikjer v Evropi! Z zaprtjem šol in fakultet oblast kaže svoj zaničevalen odnos do znanja, ki naj bi bilo sekundarnega, če ne celo terciarnega pomena, in, seveda, zgolj v službi gospodarstva.

Vsem odgovornim za nastalo zdravstveno škodo, ki je posledično vplivala na vsa področja naših življenj, sporočamo, da po vzoru drugih držav začnejo sprejemati ukrepe proti zajezitvi širjenja korona virusa, ki bodo dejansko zaščitili prebivalke in prebivalce. Konec koncev večji del gospodarstva posluje nemoteno, večina delavk in delavcev pa delo opravlja na delovnem mestu, čeprav ravno tam prihaja do največ stikov, ki so potencialno nevarni za širjenje okužb.

Čas je, da vlada ob sprejemanju vseh političnih ukrepov, še posebej tistih, ki zadevajo najranljivejše družbene skupine, kamor spadajo tudi mladi, začne upoštevati mnenja strokovnjakov in strokovnjakinj. Slednji so že večkrat argumentirali, zakaj je smiselno, da se vrata šol odprejo, in da je ob upoštevanju ustreznih higienskih in zdravstvenih standardov izobraževanje v učilnicah varno.

Dijakinje in dijaki, ki za torek, 9. februarja, napovedujejo šolsko stavko, torej bojkot spletnih predavanj, imajo pri tem vso podporo našega sindikata. Ob tem želimo poudariti, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skoraj enem letu ni želelo pristati niti na dialog z mladimi, kaj šele, da bi poskrbelo za opremo šolskih prostorov s prezračevalnimi sistemi, ki dokazano znatno preprečujejo širjenje okužb, namestitev pleski stekel v učilnice ali druge mehanizme za varovanje zdravja, ki so tako cenovno kot tehnično popolnoma izvedljivi.

Prav tako izpostavljamo, da zaradi zaprtja izobraževalnih ustanov prisiljeno stagnirajo dijaki in dijakinje poklicnih in strokovnih šol, ki v danih pogojih nimajo nobene možnosti za opravljanje praktičnega usposabljanja, ki je za njihovo izobraževanje temeljnega pomena. Še bolj absurdno pa je, da dijaki in dijakinje, ki so vpisani na programe srednjega zdravstvenega izobraževanja, lahko kot prostovoljke in prostovoljci delajo v zdravstvenih ustanovah, kjer je tveganje za okužbe visoko, medtem ko vrata šole ostajajo zaprta.

Od vlade in predvsem od ministrice za izobraževanje, znanost in šport zahtevamo, da nemudoma pripravi ukrepe za postopno in varno vračanje dijakov v šole in da zagotovi potrebno opremo in mehanizme za preprečitev okužb v šolah. Šole se morajo čim prej odpreti in mladim omogočiti kakovostno izobraževanje. Ministrica mora vzpostaviti dialog z dijakinjami in dijaki in jih vključiti v procese odločanja.

Na Sindikatu Mladi plus podpiramo prizadevanja dijakov in dijakinj in upor proti nesposobnosti trenutne politike.

Mladim generacijam so slabe odločitve vladajočih že pred epidemijo vzele številne socialne pravice, ki so bile v zgodovini težko priborjene, in ne bomo dovolili, da nam bo zaradi interesov peščice vzeta tudi pravica do izobraževanja.