“Skupaj za višje plače!” – Tudi mi smo zraven!

Tudi dijaki, študentje, mladi brezposelni ter mlade prekarne delavke in delavci gremo na protestni shod Skupaj za višje plače!, ki ga organizirata Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam. Naloga sindikatov je vedno bila in vselej bo biti na strani ranljivih skupin. Kot sindikati ne smemo dopustiti, da ostanejo določene družbene skupine brez delavskih pravic in možnosti sodelovanja v socialnem dialogu. Protestni shod, ki bo pred delodajalskimi organizacijami na Dimičevi ulici v Ljubljani potekal 5. 12. 2018 ob 11:00, je še kako aktualen tudi za mlade, dijake in študente, kot tudi za mlade brezposelne ter mlade prekarne delavke in delavce. Zato ga podpiramo tudi na Sindikatu Mladi plus in vabimo vse mlade, da se skupaj z nami udeležijo protesta. (Naknadno dodano: Kratko poročilo s protestnega shoda je dostopno tukaj.)

Na shodu se bomo skupaj zavzeli:

  • za ohranitev in izboljševanje kolektivnih pogodb,
  • za višje plače,
  • za sprejem Zakona o minimalni plači,
  • za zaposlovanje mladih na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas,
  • za omejitev in odpravo prekarnih oblik zaposlovanja,
  • za dostojno delo.

Zakaj je ohranitev kolektivnih pogodb pomembna tudi za mlade?

Kolektivne pogodbe višajo raven pravic delavk in delavcev ter zagotavljajo boljše pogoje od minimalnega standarda, kot ga opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Za zaposlene tako velikokrat opredeljujejo dodatne dni dopusta – med drugim tudi dopust namenjen študiju oziroma opravljanju izpitov ­–, vsebujejo ukrepe za usklajevanje dela in prostega časa ali družinskega življenja in s tem pomembno vplivajo tudi na položaj mladih delavk in delavcev. Omejijo lahko agencijsko delo in tako zagotavljajo boljše delovne pogoje in neposredne zaposlitve.  Hkrati pa so kolektivne pogodbe pomembne tudi za tiste, ki še niso zaposleni. Velikokrat je v njih namreč opredeljeno vajeništvo, praksa in pripravništvo ter vloga mentorjev pri tem. Prav kolektivne pogodbe določajo tudi, ali je določena praksa plačana ali ne, in kakšno je plačilo.

Ker je za mlade pomembno, da imamo plačane in kakovostno izvedene oblike praktičnega usposabljanja na delovnem mestu – prakso, vajeništvo ali pripravništvo –, je ključno, da na shodu opozorimo prav na pomen ohranitve kolektivnih pogodb.

Zakaj se zavzemamo za višje plače in zakaj je to pomembno tudi za mlade?

Že več let smo priča visoki gospodarski rasti, čemur pa nikakor niso sledile plače delavk in delavcev, ki k omenjeni rasti tudi odločilno prispevamo. Največkrat smo slabo plačani prav mladi, velikokrat tudi na podlagi argumenta, da nimamo dovolj znanja in kompetenc. Tako smo prisiljeni sprejeti slabše plačilo in neustrezne delovne pogoje, obenem pa smo mladi tisti, ki (največkrat) delamo v atipičnih zaposlitvah (izmensko, nočno delo) in v prekarnih, negotovih in nestabilnih oblikah dela. Te so nemalokrat celo nezakonite, saj smo v praksi pogosto priča nadomeščanju rednih zaposlitev s prekarnimi oblikami dela. Gre torej za izkoriščanje delavk in delavcev, ki svoje delo opravljajo prek študentske napotnice, avtorske ali podjemne pogodbe, prisilnih samostojnih podjetij, v resnici pa bi morali imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in s tem tudi dostojno plačo.

Zadnja leta nas želijo prepričevati, da moramo biti hvaležni, da sploh imamo delo, ob tem pa naj bi se morali zadovoljiti že z drobtinicami. V resnici je ravno nasprotno, gospodarstvo brez delavk in delavcev ne more obstajati in prav zato si zaslužimo dostojno plačilo za naše opravljeno delo. Delavke in delavci smo tisti, ki ustvarjamo gospodarsko rast, zato je pravilno in nujno, da pride tudi do dviga naših plač.

Zakaj je treba zvišati minimalno plačo in kaj imamo s tem mladi?

Trenutna minimalna plača v Sloveniji je sramotno nizka in ne omogoča dostojnega življenja, velikokrat pa niti preživetja. Prav mladi pogosto delamo za minimalne in s tem najnižje plače. Zato kljub delu tudi težko plačujemo življenjske stroške, težko se osamosvojimo in načrtujemo lastno prihodnost. Četudi smo mladi in šele vstopamo na trg dela, vseeno opravljamo delo, za katerega pričakujemo, da nam bo omogočalo tudi dostojno življenje. Želimo namreč živeti, ne samo preživeti! Minimalna plača mora omogočati dostojno življenje nad pragom revščine, zato je sprejetje Zakona o minimalni plači, ki bo položaj vsaj malo izboljšal in postavil temelje za nadaljnje spremembe na bolje, nujno!

Zakaj je shod pomemben tudi za mlade brezposelne in prekarne delavke in delavce?

Ker je boj za višje plače, za ustrezen socialni dialog in za izboljšanje položaja delavk in delavcev, tudi boj za dostojno delo in spodobno življenje! In boj za zaposlovanje mladih ter proti prekarnim oblikam dela, v katerih se največkrat znajdemo prav mi. Je boj za to spoštovanje socialnega dialoga in s tem za ustrezno prepoznano vlogo delavk in delavcev ter sindikatov. Čeprav prekarne delavke in delavci ter brezposelni niso (redno) zaposleni in se zato na prvi pogled zdi, da se jih povišanje plač in ohranitev kolektivnih pogodb ne tičeta, gre za naložbo v prihodnost. Gre za boj za socialni dialog in trg dela, ki bo omogočal tudi (dostojno) zaposlovanje mladih, prekark in prekarcev.

Skupaj za višje plače!

Dovolj je bilo varčevanja na naš račun, tudi mi si zaslužimo varno in stabilno prihodnost ter dostojno plačilo za opravljeno delo.

Protestni shod je zato shod vseh nas. Zniževanje standardov in pogojev dela enega zaposlenega, vpliva na vse nas – tudi na mlade, tiste, ki so že na trgu dela, kot tudi na tiste, ki nanj šele vstopajo.

Ker so pravice vedno priborjene in nikoli podarjene, se moramo tudi tokrat boriti. In sicer vsi skupaj: mladi in starejši, zaposleni in brezposelni, pa tudi prekarke, prekarci in upokojenci, delavke in delavci iz javnega in zasebnega sektorja … Vsi smo delavke in delavci in vsi si zaslužimo dostojno delo ter dostojno življenje Uspemo lahko samo združeni, solidarni in organizirani. Zato je čas, da pokažemo, da smo skupaj močnejši in da si tudi tokrat izborimo, kar nam pripada.

Se vidimo na ulicah!