ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU STRANKE MIRA CERARJA

Odprto pismo Gorana Lukiča, člana IO Mladi Plus in izvršnega sekretarja ZSSS, dr. Miru Cerarju; Koliko osnovnih zneskov minimalnih dohodkov lahko stlačite v 280.000 evrov?

ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU STRANKE MIRA CERARJA

Koliko osnovnih zneskov minimalnih dohodkov lahko stlačite v 280.000 evrov?

Spoštovani dr. Miro Cerar,
predsednik Stranke Mira Cerarja

Slovenija se je leta 2012 se je že tretje leto zapored oddaljila od zastavljenih ciljev EU2020 na področju revščine in socialne izključenosti. Skupaj je bilo leta 2012 v Sloveniji ogroženih z revščino in socialno izključenostjo 19,6 % prebivalstva (0,3 o. t. več kot v letu 2011), kar pomeni 392.000 oseb. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve je sicer julija 2009 predstavilo izračun minimalnih življenjskih stroškov (potrebnega osnovnega zneska minimalnega osebnega dohodka) za eno odraslo osebo s preračunom vrednosti življenjske košarice na celotne stroške, ki je pokazal na znesek 562,07 EUR. Danes, torej pet let kasneje je zakonsko določen osnovni znesek minimalnega dohodka 265,22 evrov, torej manj kot polovica tega zneska.
V Sloveniji je po zadnjih, to je junijskih podatkih, 171.042 prejemnikov mesečne starostne pokojnine v znesku pod 600 evrov, torej pod pragom tveganja revščine.

V isti Sloveniji se mudi tudi Christopher Gwilliam, sveži nekdanji izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Ki je za sedem mesecev dela na DUTB prejel skoraj 280.000 evrov.
Izračun, koliko socialnih pomoči oz. pokojnin je to, prepuščam vam.
Ne morem in tudi ne smem pa biti kar tiho, ko v osnutku koalicijske pogodbe, katero ste pred dnevi poslali različnim političnim strankam, bančnike napadate z besedami (»potrebna bo vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora in izvajanje aktivnega nadzora nad delovanjem slabe banke (DUTB) in finančnih nadzornih inštitucij.« / preiskava bančne luknje z jasno opredelitvijo odgovornosti«), revnejši sloj prebivalstva pa z zelo konkretnimi ukrepi (»socialni transferi ostanejo na enaki ravni, kot so sedaj, vse dokler ne bo dosežena 2,5% gospodarska rast« / »v primeru več kot 2-3 % gospodarske rasti se bodo pokojnine ponovno usklajevale v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi države«).

Temeljna vodila našega dela za zagotavljanje države blaginje so: pravna država, odgovornost do sebe, sočloveka in okolja, pravičnost in etični standardi. To so besede, zapisane na vaši spletni strani.
Povejte mi, kaj je pravičnega oziroma etičnega in odgovornega do sebe, sočloveka in okolja, da finančnikom, ki so nas vse skupaj tako učinkovito pripeljali in zadržali v tej krizi, žugate z besedami, socialno najbolj ranljivemu sloju prebivalstva pa konkretno otežujete že tako otežen dostop do dostojnega življenja? Povejte mi, v kakšni pravni državi živimo, če je zakonsko določen osnovni znesek minimalnega dohodka manj kot polovica zneska, s katerim lahko na mesec preživi odrasla oseba – leta 2009?

Ne pričakujem odgovorov. Toliko bolj pa pričakujem ukrepanje. V korist najšibkejših.

Goran Lukič
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije