Zahteve kurirjev in kurirk za izboljšanje njihovega položaja

Na Sindikatu Mladi plus smo skupaj s kurirji in kurirkami Wolta in Glova sestavili predloge konkretnih sprememb oziroma izboljšav za njihov položaj. Predlogi izboljšav so bili sestavljeni s strani kurirjev in kurirk samih, na podlagi informacij stanja iz terena in rešenih anketnih vprašalnikov, prek katerih (anonimno) zbiramo izkušnje in predloge kurirjev in kurirk. Te zahteve oziroma predloge izboljšav smo naslovili tudi na podružnico podjetja Wolt v Sloveniji, s katerim smo že komunicirali, in verjamemo, da bodo predloge svojih kurirjev in kurirk vzeli skrajno resno. Tako njih kot slovensko izpostavo podjetja Glovo pozivamo, da izboljšave implementirajo čim prej!

1. Odstop od dogovora z Mestno občino Ljubljana po številčenju kurirjev in kurirk!

Zahtevamo, da odstopite od dogovora, ki ste ga z MOL glede številčenja kurirjev in kurirk sklenili brez, da bi se najprej posvetovali s kurirji in kurirkami. Kurirji smo nad tem predlogom zgroženi, hkrati pa ta ‘ukrep’ ne naslavlja dejanskih pogojev, ki kurirje in kurirke silijo k hitri vožnji. Zahtevamo, da namesto tega uvedete spodaj naštete zahteve kurirjev in kurirk, ki bodo pripomogle k temu, da bodo kurirji in kurirke prejeli dostojno plačilo tudi brez hitre vožnje.

2. Takojšnja zaustavitev rekrutacije novih Wolt partnerjev!

To je najbolj pomembna in pogosta zahteva kurirjev in kurirk. Ravno tako tudi takojšna zaustavitev reaktivacije že obstoječih Wolt partnerjev oziroma tako imenovanih kurirjev povratnikov! Wolt Slovenija s tem modelom rekrutacije sledi vzorcu iz tujine kjer se to dogaja že nekaj let. Ne glede na to, kakšne izboljšave bodo uvedene, te ne bodo izboljšale ničesar, v kolikor bo na terenu preveliko število kurirjev. Kot rečeno, to je prva in najpomembnejša točka s katero se vsi kurirji in kurirke, ki jih zastopamo, strinjajo!

3. Povišanje osnove za dostavo na 3,50 evra!

Osnova na dostavo bi se tekom let morala zviševati in ne nižati, kot se to dogaja v Ljubljani in drugje v tujini. Višajo se prispevki samostojnih podjetnikov, višajo se splošni življenjski stroški tako študentov, kot tudi samostojnih podjetnikov (in d. o. o.), zatorej se osnova dostave NE SME NIŽATI ampak prilagoditi stroškom, katerim so kurirji in kurirke podvrženi. Za kurirje študente se tukaj prilagaja zakonsko določeni minimalni urni postavki, v kolikor je z dostavami niso presegli. To je zakonsko določeni minimum, ki ga morate spoštovati!

4. Dodatek na kilometre mora bazirati na realni razdalji!

Čisto preprosto, kurirji in kurirke ne uporabljajo letal za dostavo naročil, torej je popolnoma nepravična in tudi nelogična uporaba dodatka na kilometre v obliki zračne razdalje! Pri zdajšnji obliki so kurirji, ki delajo največ, prikrajšani tudi za nekaj 100 evrov mesečno. Zahtevamo uveljavitev dodatka na kilometre, ki bazira na realni razdalji!

5. Dodatek za amortizacijo; 0,30 evra za kolesa in 0,50 evra  za motorje ter avtomobile na vsako opravljeno dostavo!

Kurirjem se prevozna sredstva konstantno obrabljajo. Kot primer: kurir na kolesu mora redno hoditi na servis, menjavati zračnice, menjavati plašče, menjavati verigo ipd. Amortizacija avtomobilov in motorjev je še večja, kot je le ta pri kolesih. Predvsem je tukaj prisoten še strošek bencina. Tako smo s kurirji smo prišli do zahteve dodatka na dostavo, ki je naveden zgoraj.

6. Dnevni dodatek za malico!

Pozivamo vas, da kurirjem in kurirkam zagotovite plačan odmor za malico in dnevni dodatek za malico. Pozivamo vas, da jim zagotovite nadomestilo za malico v višini minimalno zakonsko določene vsote, ki velja za delavce in delavke, in ki v letu 2022 znaša 4,94 evra. Če kurir ali kurirka dela v povprečju manj kot 8 ur dnevno, se ta vsota proporcionalno zmanjša, v kolikor dela več pa zviša.

7. Plačilo dodatnega dela kurirjev!

Dodatna dela, kot so polog gotovine, ki ga kurirji in kurirke moramo izvesti na Petrolovih poslovalnicah preko sistema Mbills, dodatna dostava Wolt zaposlenemu (Parmova 53 ali domači naslov Wolt zaposlenega), ko ni prevzema stranke gotovinskega naročila in podobno, vsakemu kurirju in kurirki vzame čas ne glede na to ali je to isti dan, ko je opravljal delo, naslednji dan ali pa teden dni kasneje. S kurirji in kurirkami zahtevamo, da mora polog gotovine šteti kot dostava, torej 3,50 evra. Polog gotovine je dostava in zato naj šteje kot dostava. Ravno tako se mora šteti v bonus tedenskega števila dostav. Dostava gotovinskega naročila, kjer stranke ni bilo, bi se morala šteti kot dodatna dostava torej osnova na dostavo + dodatki na km. Ne samo dodatki na kilometer od strankinega naslova do Parmove 53 ali domačega naslova Wolt zaposlenega. Ravno tako se mora upoštevati v bonus tedenskega števila dostav. Torej: polog gotovine mora šteti kot dodatna dostava, to je 3,50 evra, in ne sprejeta gotovinska dostava mora šteti kot dostava + pripadajoči dodatki na kilometer!

8. Bonus na tedensko število dostav naj ostane v obliki, kot je sedaj!

Zaradi čedalje močnejših govoric o ukinitvi oziroma spremembi bonusa na tedensko število dostav (ukinitvi vseh razen najvišjega bonusa za 200 dostav), kurirji in kurirke zahtevajo, da bonus ostane v isti obliki, kot je sedaj. Torej 50 opravljenih dostav = 10 evrov, 100 opravljenih dostav = 15 evrov, 150 opravljenih dostav = 25 evrov in 200 opravljenih dostav = 50 evrov.