Kurirke in kurirji vseh platform, združimo se! Za dostojno plačilo in boljše delovne pogoje!

Po srečanju z mediji konec prejšnjega meseca, na katerem smo opozorili na slab položaj kurirk in kurirjev, dostavljalk in dostavljavcev hrane, se je na nas obrnilo tudi podjetje Wolt, s katerim smo srečali v ponedeljek, 1. avgusta. Srečanje, ki je potekalo na daljavo, so spremljali tudi kurirke in kurirji, ki pa z izidom sestanka niso zadovoljni. Njihov odziv objavljamo v nadaljevanju.

Tudi v prihodnje bomo na Sindikatu Mladi plus nadaljevali s sestanki z Woltom za izboljšanje razmer za vse, ki delajo prek omenjene spletne platforme. Zato vse, ki opravljate delo za Wolt ali Glovo znova pozivamo, da izpolnite našo anonimno anketo, dostopno na tej povezavi.

Kurirke in kurirji! 

V ponedeljek, 1. avgusta 2022, smo se udeležili sestanka, ki so ga imeli predstavniki Sindikata Mladi plus z vodstvom podjetja Wolt, ki ga je zastopal direktor Clemens Brugger. 

Podjetje na podlagi lastne interne ankete trdi, da naj bi bili ljubljanski kurirji, glede na druga evropska mesta, kjer je prisoten Wolt, med najbolj zadovoljnimi. Tega seveda ne zanikamo. Vsekakor pa anketa ne pokaže dejanskega stanja, saj je vprašljiv odstotek kurirk in kurirjev, ki so jo izpolnili. Po neuradnih podatkih naj bi jo rešila manj kot polovica vseh kurirjev pri nas. Predvsem nas skrbi ali je anketa dejansko anonimna, saj kurir dobi povezavo zanjo prek sporočila v aplikaciji.

Glede plačila vodstvo Wolta trdi, da se je povprečna urna postavka od leta 2019 zvišala za 30 odstotkov in trenutno znaša 11,65 evra. Pri tem je vprašljiv način izračuna povprečne urne postavke. Se ta obračunava od oddaje prve naloge ali od trenutka, ko se kurir prijavi v aplikacijo? Pri tem je trepa opozoriti, da napitnine in bonusi NISO in NE BI SMELI biti del urne postavke. Naši dejanski prihodki se od podatkov podjetja občutno razlikujejo. 

Primerjava zaslužka v letu 2019, ko je Wolt začel poslovati v Ljubljani, z letošnjim letom ni primerna. V času epidemije so namreč Wolt in druga podobna podjetja imela večkratno rast dobičkov, zato je primernejša primerjava letošnjega leta z lanskim. Predvsem v letih 2021 in 2022 je namreč opazno drastično znižanje povprečne urne postavke. Vodstvo Wolta je o dotični temi povedalo: »Ponudba na trgu dela je izredno velika, tako, da ima kurir, če ni zadovoljen, možnost najti delo drugje.«

Sindikat Mladi plus je v našem imenu povprašal tudi o razlogih za novačenje novih kurirjev-partnerjev. Vodstvo Wolta je omenilo, da od februarja letos niso vzeli nobenega novega partnerja, ampak je šlo samo za reaktivacijo kurirjev oziroma vrnitev t. i. kurirjev-povratnikov. To seveda ni res, kar vsi kurirji in kurirke dobro vemo. Poleg tega Wolt ravno v tem trenutku na družbenih omrežjih oglašuje iskanje novih kurirjev-partnerjev.  Vodstvo Wolta je omenilo tudi, da načrtujejo spremembo plačilnega sistema, ki naj bi bil, po njihovih besedah, bolj pravičen. To naj bi se zgodilo v bližnji prihodnosti. Nas pa predvsem skrbijo govorice o še dodatnem znižanju postavke za dostavo. 

Pri pritožbah o diskriminaciji so trdili, da problema niso opazili. A zdi se, da je vodstvu Wolta vseeno v interesu izkoreniniti kakršnokoli diskriminacijo med kurirji in tudi, ko gre za odnos strank do kurirjev. S slednjim absolutno soglašamo in smo pripravljeni na sodelovanje.

Kurirke in kurirji smo se začeli organizirati! Pridružite se nam, da si skupaj izborimo dostojno plačilo in boljše delovne pogoje!