Na Sindikatu Mladi plus podpiramo stavkajoče delavke in delavce v zdravstvu in socialnem varstvu

Danes od 7. do 22. ure stavkajo delavke in delavci v zdravstvu in socialnem varstvu. Stavko so napovedali zaradi neenake obravnave zaposlenih, porušenih razmerij pri vrednotenju delovnih mest in zaradi kršitev sklenjenih dogovorov med vlado in sindikati javnega sektorja.

V izogib rušenju javnega zdravstvenega sistema in sistema plač v javnem sektorju zahtevajo:

  • Dvig vrednotenja delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu primerljivo z delovnimi mesti zdravnikov in zobozdravnikov za šest plačnih razredov,
  • sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu.

Delavke in delavce v zdravstvu in socialnem varstvu pri stavki podpiramo, saj potrebujejo boljše pogoje dela, pošteno plačilo, boljše vrednotenje delovnih mest in odpravo plačnih nesorazmerji!

Danes delavci in delavke v zdravstvu in socialnem varstvu stavkajo tudi za vse nas, za izboljšanje javnega zdravstvenega in socialnega sistema, ki bo dostopen vsem.