Ob dnevu dostojnega dela vabimo pred Dom sindikatov ter opozarjamo na pravice platformnih delavk in delavcev

V četrtek, 7. oktobra, na svetovni dan dostojnega dela, na Sindikatu Mladi plus skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in s Sindikatom delavcev prometa in zvez Slovenije pripravljamo več aktivnosti.

Najprej bo pred Domom sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani ob 11:00 na vrsti novinarska konferenca, potem pa bo sledil program intervencije v javnem prostoru, s katerim bomo v ospredje postavili pomanjkanje delavskih in socialnih pravic na primeru delavk in delavcev v platformni ekonomiji.

Opozorili bomo na pomanjkanje osnovnih in delavskih pravic ter slabih pogojev dela, s katerimi se srečujejo omenjene delavke in delavci. Ti namreč nimajo niti pravice do odmora, do varnosti in zdravja pri delu, plačane malice, dostopa do sanitarij, onemogočena jim je tudi pravica do organiziranja, kar je osnovna delavska in človekova pravica. S tem bomo hkrati ozavestili širšo javnost o splošnem kratenju delavskih in socialnih pravic ter o pomenu dostojnega dela za vse.

Na ta dan bomo sindikati poskušali tudi platformnim delavkam in delavcem zagotoviti pravice, ki bi jim pripadale, če bi imeli redne zaposlitve: zagotovili jim bomo malico, možnost za odmor, postavili bomo popravljalnico koles, s katero bomo stopili naproti raznašalcem hrane, ki morajo sami skrbeti za svojo opremo, ter jim zagotovili pravico do organiziranja in sindikalne pomoči.

Na kršitve in nereguliranost platform dela v teh dneh opozarjajo tudi evropske institucije –  ravno v tem trenutku potekajo intenzivna pogajanja med Evropskim svetom, Evropsko komisijo ter socialnimi partnerji, in sicer o reguliranju platformnih podjetij s ciljem, da  8. decembra Evropska komisija objavi predlog evropske direktive, ki bo regulirala platformno delo. Problematika delovanja platformnih podjetij je v Sloveniji relevantna tudi, ker je vlada nedavno sprejela spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki tudi na področju taksi prevozov omogočajo prihod platformnih podjetij, kot je Uber, ki je znano po kršenju delavskih pravic in nelojalni konkurenci, kar dokazujejo številne sodbe evropskih sodišč.

Se vidimo torej v četrtek, 7. oktobra. Ves sindikalni program bo trajal do predvidoma 17:00. V primeru lepega vremena bo dogodek potekal v Miklošičevem parku, v primeru dežja pa neposredno pred vhodom v stavo Doma sindikatov.