Vse najboljše! – Delavska enotnost praznuje 77. obletnico izhajanja

»Brez delavstva ni sindikata in brez enotnosti delavstva ni sindikalnega boja.«

Delavska enotnost je edini redni periodični delavski časopis, ki nepretrgoma izhaja že 77 let, od novembra 1942, in prav v teh dneh praznuje spoštovanja vreden jubilej.

Danes je Delavska enotnost glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) – ta je izdajanje prevzela leta 1997 –, ki izhaja dvakrat mesečno v revialni obliki, že več let pa izhajajo tudi posebne tematske številke o različnih in raznolikih sindikalnih, delavskih, družbenih, ekonomskih ipd. temah.

Nekoč …

Kot je pred dvema letoma na okrogli mizi ob izidu monografije ob 75-letnici Delavske enotnosti povedal zgodovinar Bojan Godeša, je na pobudo vodstva narodnoosvobodilnega gibanja poleti 1942 prišlo do oblikovanja posebne delavske organizacije znotraj Osvobodilne fronte, imenovane Delavska enotnost. Ustanovljena je bila na konferenci predstavnikov delavskega razreda Slovenije 7. novembra 1942 v Ljubljani. Ta delavska organizacija je začela izdajati glasilo Delavska enotnost, prva številka pa je potem izšla 20. novembra 1942. Ob koncu vojne so nato iz tradicije odborov Delavske enotnosti zrasli enotni sindikati.

Naslovnica prve številke Delavske enotnosti. Arhiv DE

… in danes

Delavska enotnost spremlja zlasti dogajanje v ZSSS, v njenih sindikatih dejavnosti, območnih organizacijah in sindikalnih podružnicah. Med stalnice uredniške politike sodijo zlasti pogajanja o kolektivnih pogodbah, vodenje socialnega dialoga, sindikalni boji … V ospredju pisanja so tudi položaj delavstva, morebitna odpuščanja, solidarnost in vzajemnost. Glasilo ZSSS posebej skrbno spremlja vprašanja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Obravnava tudi predloge reform socialnega zavarovanja in pri tem še posebej skrbno ocenjuje posledice za položaj zavarovancev. Poroča tudi s posvetovanj, okroglih miz, novinarskih konferenc in drugih sindikalnih dogodkov.

Objavlja pravne in druge strokovne nasvete. Več kot 30 let je med stalnimi rubrikami Sindikalna lista, v kateri so objavljeni zneski povračil nekaterih stroškov in dogovorjeni zneski različnih dodatkov, regresa za dopust in prehrano … Stalnica Delavske enotnosti so tudi poročila o sindikalnih športnih igrah in počitnikovanju. Redno objavljamo tudi delavski humor in nagradno križanko …

Bi brali več?

Še več o Delavski enotnosti je mogoče izvedeti tukaj.

Nanjo, tako na redne kot tematske številke, se je mogoče naročiti na tej povezavi.

Razmišljanje odgovorne urednice Mojce Matoz, od koder smo si izposodili uvodni stavek, o 77. obletnici našega delavskega časopisa, je dostopno tukaj.

Se beremo še naprej – vsaj še naslednjih 77 let – na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Prevzeto z zsss.si