Podpora zaposlenim v družbi Terme Maribor

Sindikat Mladi plus, sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih, izraža vso podporo članom in članicam sindikata SGIT v družbi Terme Maribor d. o. o. pri sindikalnih aktivnostih zoper odpoved podjetniške kolektivne pogodbe v času pogajanj, pri zavrnitvi novega predloga dogovora o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo (v katerem delodajalec zmanjšuje pravice sindikata) in pri pozivu k spoštovanju participacijskega dogovora, kot je sprejet in podpisan (a ga kljub temu kršijo).

Sindikalne zahteve so utemeljene in jih v celoti podpiramo!

Vodstvo družbe Terme Maribor pozivamo k takojšnji vzpostavitvi socialnega dialoga, h takojšnjemu preklicu odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe in nadaljevanju pogajanj ter k spoštovanju obeh dogovorov!

Skupaj smo močnejši!

 Sindikat Mladi plus