Uredimo vajeništvo in pripravništvo! – Vabimo na nacionalno konferenco

V torek, 4. junija 2019, kot zaključek projekta O kakovostnih okvirih vajeništva in pripravništva pripravljamo nacionalno konferenco o vajeništvu in pripravništvu, ki bo potekala v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi cesti 16 v Ljubljani.

Ob 9:00 bomo posvet odprli s predstavitvijo rezultatov projekta na področju vajeništva. Darko Mali iz Centra za poklicno izobraževanje (CPI) bo nato predstavil evalvacijo vajeniških programov, kot jo je opravil CPI, sledila pa bo še predstavitev izsledkov evalvacije, ki smo jo v okviru projekta izvedli na Sindikatu Mladi plus. Po odmoru bomo predstavili ukrepe za izboljšanje vajeniških programov, ki smo jih v okviru projekta sooblikovali skupaj z vajenci in vajenkami. Prvi del posveta bo trajal do 12:00.  

Ob 13:00 se bomo posvetili pripravništvom. Pregledali bomo stanje v reguliranih poklicih na področjih socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja, in sicer po ukinitvi pripravništva kot pogoja za pristop k strokovnemu izpitu. Raziskovalka Dr. Barbara Samaluk (Univerza v Greenwichu) bo nato predstavila izsledke svoje raziskave O procesih prekarizacije ob vstopanju na trg dela, ki jo bomo povezali z glavnimi vsebinskimi poudarki našega projekta. Po odmoru pa bodo študenti in študentke s področij socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja predstavili lastne predloge ukrepov in rešitev za boljši vstop na trg dela in za boljše povezovanje ter sodelovanje z delodajalci. Posvet bomo končali ob 16:00.

Za kavo, čaj in manjše prigrizke bo poskrbljeno. Vabljeni!