Nove prelomljene obljube o okrepitvi inšpektorata za delo = nova buča!

»Delo inšpektorata za delo bo učinkovitejše, tudi s podvojitvijo inšpektorjev.« (Koalicijski sporazum, 2018).

Nova ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vladi Marjana Šarca Ksenija Klampfer je kot ministrska kandidatka na zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom, ko so ji očitali, da gre pri koalicijskem sporazumu zgolj za spisek želja, zatrdila, da »ne gre za želje, ampak za spisek tega, kar je treba narediti«. Prav tako je državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik zagotovila, da bo v letošnjem letu rdeča nit nadzor nad prekarnimi zaposlitvami. Ministrstvo pa bo po njenih besedah storilo vse, da bo inšpektorjev za delo več.

BUČA!

Ko bi obljubljeno lahko dejansko uresničili, so novoizvoljeni odločevalci obljubo prelomili. Odbor Državnega zbora za delo, ki je na seji 3. 10. 2018 obravnaval poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za lani, je oblikoval predlog, da naj odgovorni v skupnem kadrovskem načrtu organov državne uprave zagotovijo zaposlitve novih inšpektorjev za delo. Za to naj bi bila zagotovljena tudi ustrezna proračunska sredstva.

Vendar pa člani in članice odbora, ko bi obljube lahko postale resničnost, niso sprejeli sklepa, ki ga je predlagala Levica. Z njim bi na inšpektoratu za delo do konca leta 2019 omogočili zaposlitev štiridesetih in do konca leta 2020 zaposlitev osemdesetih novih inšpektorjev za nadzor delovnih razmerij.

Zahtevamo, da se vsi odgovorni nehajo sprenevedati in se vrteti okoli vprašanja kadrovske okrepitve Inšpektorata RS za delo kot mačke okoli vrele kaše. Dejansko stanje namreč zahteva rešitve zdaj, ne pa zgolj prodajanja buč o tem, da naj bi se nekaj zgodilo, nekoč, morda, nekje …, medtem ko pravi ukrepi na koncu niso sprejeti.

Poleg tega pa je sam v. d. glavnega inšpektorja za delo Jadranko Grlić pojamral, da »prekarnosti ni mogoče zajeziti le z večjim nadzorom«. Boljše rezultate bi po njegovem mnenju lahko prinesla šele sprememba zakonodaje.

Tudi to je BUČA!

Gospod Grlič verjetno ne ve, da je bila zakonodaja spremenjena pred manj kot letom dni in da trenutni Zakon o inšpekciji dela daje inšpektorjem več pristojnosti. Glavni vzrok za kršitve in širjenje prekarnosti torej ni pomanjkljiva zakonodaja, temveč pomanjkanje inšpektorjev, ki bi lahko zagotavljali izvrševanje omenjene zakonodaje. Namesto govorjenja neumnosti, naj se g. Grlič raje zavzame za kadrovsko okrepitev svojega inšpektorata in se seznani z zakonodajo, ki ureja njegove pristojnosti. In naj začne delati.

Na pomen kadrovske okrepitve inšpektorata za delo in z njo povezanih sprememb delovne zakonodaje, smo na Sindikatu Mladi plus sicer opozarjali že večkrat:

Za solidarnost, pravičnost, enakost! – Manifest Sindikata Mladi plus

Slab kompromis, sprejet pet pred dvanajsto

Nič več prekarnih oblik na trgu dela, zahtevamo dostojno delo in nov Zakon o inšpekciji dela!