Podpora stavki v podjetju Salesianer Miettex Periteks

Sindikat Mladi plus izraža vso podporo članom in članicam Sindikata obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) v podjetju Salesianer Miettex Periteks, in sicer pri napovedani stavki, ki se ima zgoditi 10. 8. 2018 v Trzinu.

Stavka vidimo kot posledico nepripravljenosti vodstva gospodarske družbe in lastnikov za uveljavitev resničnega socialnega dialoga in pogajanj ter za sklenitev dvostrankega akta, ki bi zagotavljal sistemske rešitve pereče problematike v podjetju.

Stavkovne zahteve:

  1. Sklenitev dogovora o zagotavljanju dodatnih pravic zaposlenih v gospodarski družbi Salesianer Miettex Periteks najkasneje do 10. 8. 2018 do 13. ure in s tem sistemska ureditev problemov v podjetju, kot so jih izpostavili zastopniki delavk in delavcev.
  2. Uveljavitev resničnega socialnega dialoga in vloge sindikata kot nosilca interesov delavk in delavcev ter sklenitev dogovora o pogojih za delo sindikata v gospodarski družbi Salesianer Miettex Periteks.

Stavkovne zahteve v celoti podpiramo! Vodstvo podjetja pozivamo, da odgovorno pristopi k pogajanjem in dogovore podpiše. Skupaj smo močnejši!

Sindikat Mladi plus