Iščemo nove sile, nove soborke in soborce! – Pridruži se Sindikatu Mladi plus

Imaš idejo, kako izboljšati položaj mladih v družbi? Imaš dovolj tega, da politika sprejema odločitve, ki ne prinašajo delovnih mest in kakovostnih pogojev za študij? Delaš v eni od prekarnih oblik dela in si želiš izboljšati pogoje v svojem delovnem okolju? Ali preprosto ne pristajaš več na kaotično stanje v družbi, kjer za mlade ni perspektive?

Če si na katero izmed vprašanj odgovoril_a pritrdilno, ali pa te na splošno zanima delovanje v sindikalni organizaciji, te vabimo, da se nam pridružiš kot aktivist oziroma aktivistka! V svoje vrste vabimo vse mlade med 15. in 35. letom starosti, dijake in dijakinje, študente in študentke, mlade brezposelne ter delavce in delavke v prekarnih oblikah dela.

Kot aktivist oziroma aktivistka boš na Sindikatu Mladi plus imel_a priložnost, da se vključiš v že obstoječa področja delovanja ali pa predlagaš nove teme, za katere meniš, da so za sindikat mladih pomembne. Aktivisti in aktivistke Sindikata Mladi plus imajo prav tako možnost sodelovati na lokalnih in mednarodnih srečanjih delavskih in mladinskih organizacij, pridobiti znanje na področju delovne zakonodaje, piliti svoje veščine komuniciranja v javnosti, zastopati politična stališča, ob tem pa tvoriti tudi mrežo zanimivih in dragocenih poznanstev.

Področja, s katerimi se na sindikatu najbolj intenzivno ukvarjamo in kjer bi udejstvovanje novih aktivistk in aktivistov prišlo še kako prav, so:

  • zagovorništvo: smo zagovornik mladih pri pogajanjih za izboljšanje zakonodaje na področju zaposlovanja mladih, pripravništev, sheme za brezposelne mlade ter drugih ukrepov s področja delovne in socialne zakonodaje;
  • platformno delo: zelo aktivni smo na področju platformnega dela, pod okriljem našega sindikata se je vzpostavila posebna sekcija sindikat dostavljavcev, v katero so včlanjeni dostavljavci in dostavljavke, ki opravljajo delo za platformi Wolt in Glovo; 
  • pravno svetovanje: našim članicam in članom pomagamo reševati probleme, s katerimi se srečujejo pri izobraževanju, zaposlovanju ter iskanju dela, nudimo različna svetovanja, izobraževanja in delavnice o različnih temah;
  • akcije na terenu: smo aktiven del družbe in pripravljeni na probleme glasno opozarjati tudi na ulici, z različnimi pozivi, na protestih, z raznimi aktivističnimi akcijami in z udejstvovanjem na humanitarnih ter drugih področjih;
  • komuniciranje: mlade informiramo o različnih temah, imamo svojo spletno stran, facebook, instagram in twitter profil, pišemo stališča in mnenja o pereči družbeni problematiki, pripravljamo različne vizualne intervencije …;
  • usposabljanje mladih: izvajamo delavnice in izobraževanja za mlade, sodelujemo s srednjimi šolami, fakultetami, mladinskimi centri, in mlade informiramo o delavskih pravicah, brezoselnosti, štipendiranju, pripravništvih in vajeništvih, vstopu na trg dela …;
  • projektno delo: svoje ideje prijavljamo na projektne razpise, ki nam nato omogočajo izvajanje različnih projektnih aktivnosti (npr. Escape room, sindikalna šola, posvetovanja z mladimi,…) 

Aktivistično delo na Sindikatu Mladi plus je tudi plačano.

Če bi si želel_a sodelovati z nami, se prijavi na tej povezavi. Rok za prijavo je 21. maj 2023. Prvo spoznavno srečanje bomo izvedli že v sklopu dneva odprtih vrat Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: v četrtek, 18. maja, ob 16:00. Dobimo se na Dalmatinovi ulici 4, Ljubljana, v veliki sejni dvorani v 6. nadstropju. 

Pridruži se nam! Veselimo se skupnega dela, druženja in ustvarjanja!