Novo leto, nov mednarodni projekt

Sindikat Mladi plus je del še enega pomembnega evropskega projekta. Tokrat kot partnerji sodelujemo pri projektu Sindikati: nov zagon za participacijo mladih, ki ga vodi makedonski sindikat UPOZ. Projekt se osredotoča na aktivizem mladih in njihovo sodelovanje v družbi skozi prizmo sindikalnega delovanja. Projekt sofinancira EU preko programa Erasmus+ European youth together.

Projekt bo preko usposabljanj in izobraževanj krepil delež mladih v sindikatih. Najnovejši statistični podatki namreč kažejo, da je povprečna starost članov in članic sindikatov starih med 45 in 50 let.

»Razlogov za takšno stanje je veliko, glavni razlog za to pa je, da mladi sindikatov ne prepoznajo kot interesne organizacije, niti kot organizacije, ki bi jim lahko ponudila zaščito njihovih pravic.” Sindikati pa, čeprav vedo, da potrebujejo mlade za preživetje, mladih ne vključujejo v sindikalne organe, tako da mladi sploh niso vključeni v sindikalno odločanje. Prav to želimo spremeniti« – je povedal predsednik Sindikata UPOZ Trpe Deanoski.

Glede na to, da se s podobnimi težavami sooča velik del sindikatov v Evropi, so v projekt, ki ga koordinira sindikat UPOZ, vključene partnerske organizacije iz osmih držav, in sicer: Razvojni center za mlade iz Srbije, Sindikat Mladi plus iz Slovenije; Združenje društev Balkana iz Grčije, Sindikat Hizmet-Ish iz Turčije, Inštitut za filozofijo in družbeno teorijo Univerze v Beogradu iz Srbije, Sindikalni center za izobraževanje in usposabljanje iz Skopja, Sindikat uprave in pravosodja Črna gora in Sindikat uprave Republike srbske.

Na začetku projekta bomo izvedli raziskavo, ki bo zajemala mlade iz petih držav, da bi ugotovili, kaj so razlogi za neaktivnost in neudeležbo mladih v sindikatih. Po rezultatih raziskave bosta pripravljena učni načrt in program ter izvedena prva Sindikalna akademija, preko katere bodo bodoče mlade sindikalne voditelje med drugim opolnomočili za prenos pridobljenega znanja v svoje države.

V nadaljevanju projekta bodo mladi sindikalisti preko študijskega obiska v Ljubljani imeli priložnost spoznati delovanje Sindikata Mladi plus, kot primer dobre prakse vključevanja mladih v sindikat.

Proti koncu projekta bomo obiskali tudi odločevalce v Bruslju in jim predstavili rezultate raziskave, projekt pa bomo zaključili z veliko mednarodno konferenco v Skopju.

O projektu vas bomo obveščali sproti, mladi sindikalisti in sindikalistke pa v njem lahko tudi aktivno sodelujete.