Evropski parlament prižgal zeleno luč za začetek pogajanj o Direktivi o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji

Gre za izjemen dosežek. Na glasovanju, ki je potekalo včeraj, je kar 443 poslank in poslancev je glasovalo ZA, 192 PROTI, 58 pa jih je bilo vzdržanih.

Kako pa so glasovali slovenski poslanci in poslanje v Evropskem parlamentu? Pobudo so podprli Franc Bogovič, Romana Tomc, Milan Zver, Tanja Fajon, Milan Brglez, Irena Joveva in Klemen Grošelj. Sprašujemo pa se, zakaj je Ljudmila Novak glasovala PROTI?

Gre za ambiciozno pobudo, ki jo močno zagovarjamo sindikati, saj bi z njo prispevali k zmanjšanju neenakosti v družbi, konkretno pa bi zagotovili, da:

  • bodo zakonsko določene minimalne plače ustrezne in pravične ter bodo evropskim delavkam in delavcem zagotavljale dostojen življenjski standard, in sicer ob upoštevanju košaric minimalnih življenjskih stroškov po realnih cenah;
  • bodo socialni partnerji korektno in konkretno sodelovali pri določanju in posodabljanju zakonsko določenih minimalnih plač;
  • bodo države članice sprejemale ukrepe v smeri preprečevanja slabitve in krčenja sindikatov ter zagotovile spoštovanje pravice do kolektivnih pogajanj;
  • od držav članic, ki ne dosegajo določene ravni pokritosti s kolektivnimi pogodbami, se bo terjala priprava akcijskih načrtov za kolektivna pogajanja;
  • bo direktiva zaščitila vse kategorije delavk in delavcev;
  • pravila o javnih naročanjih ne bodo več spodbujala tekmovanj zgolj za najnižje plače in pogoje zaposlovanja, marveč bodo zagotavljala spoštovanje pravice do kolektivnih pogajanj ter zato spodobnega standarda.