Prisilno upokojevanje kot razvojen ukrep? Buča za zavajanje in manipulacije ministra za nedelo!

Poslanci in poslanke državnega zbora so predvčerajšnjim s sprejemom sedmega protikoronskega paketa (PKP7) ter določb o upokojevanju starejših delavk in delavcev posegli v zakon o delovnih razmerjih, in sicer tako, da so vanj umestili prisilno odpuščanje starejših zaposlenih brez razloga.

Ob tem se je minister za NEDELO pohvalil, da »gre za najbolj razvojen ukrep PKP7, ki prinaša nove zaposlitvene priložnosti mladim«.

BUČA!

Več kot to – gre za popolno zavajanje in manipuliranje!

S sprejetim ukrepom NE BO nastalo popolnoma nobeno delovno mesto za mlade, saj smo že več let priča fleksibilizaciji trga dela, na katerem se mladi TEŽKO zaposlujejo, sploh pa ne za nedoločen čas. Redko se zgodi, da bi upokojene delavke in delavce nadomestili mladi, ki bi zasedli njihovo delovno mesto s pogodbo za nedoločen čas. Slovenija je država z enim najvišjim deležem prekarnih oblik dela med mladimi, kar pomeni, da ti – če so že vključeni v trg dela – delajo prek začasnih, nestalnih, negotovih oblik dela. Sprejeti ukrep pa ne daje popolnoma nobene zaveze, da bi npr. delodajalec, ki se bo lahko zdaj brez razloga znebil svojega starejšega delavca, MORAL na to isto delovno mesto zaposliti mlado osebo, in sicer za nedoločen čas. Posledice torej NE BODO v tem, da bo več mladih dobilo zaposlitev, ampak zgolj v tem, da se bo zdaj mogoče lažje znebiti starejših delavk in delavcev. Vse to pa bo vodilo v absentizem starejših in s tem v slabši ekonomski položaj ljudi, ki bodo kljub sposobnosti za delo morali preživeti z mizernimi pokojninami. Prav tako bo to vodilo v večjo obremenjenost preostalih zaposlenih, izčrpavanje obstoječih delavk in delavcev, ki jim bodo delodajalci naložili še več dela in nalog tistih, ki jih bodo »prisilno upokojili«. Izglasovan predlog pomeni vračanje Slovenije med države z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti med starejšimi delavkami in delavci. Vse to utegne drastično povečati število upokojencev v zelo kratkem časovnem obdobju in pokojninski blagajni naložiti do 245 milijonov dodatnih stroškov. Na nesprejemljive posledice takšne spremembe delovno pravne zakonodaje sta opozorila tudi fiskalni svet in zdravniška zbornica. Dodatna obremenitev pokojninske blagajne pa pomeni neposredno obremenitev prav mlade generacije, ki vanjo vplačuje.

Ob vsem povedanem nam seveda ni preostalo drugega, kot da danes odidemo do ministrstva za delo, tam organiziramo novinarsko konferenco, odgovornim vrnemo buče, ministrstvo pa ustrezno preimenujemo. Foto Janez Zalaznik

Nesprejemljiv je že sam poseg v zakon o delovnih razmerjih brez socialnega dialoga in brez razprave s socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Gre za očitno zlorabo interventne zakonodaje in nujnega zakonodajnega postopka, vključno s prepovedjo referenduma, za trajne posege v sistemsko zakonodajo na neustaven in popolnoma nestrokoven način.

Sam predlog je Zakonodajno-pravna služba državnega zbora dobesedno raztrgala na več straneh, prav tako je bil zavrnjen na matičnem odboru državnega zbora, nato pa so ga zahrbtno in brez usklajevanja ponovno umestili v predlog zakona. In zdaj se s tem še hvalijo.

Tovrstna komunikacija in delovanje sta škodljiva za celotno družbo. Minister in vlada želita ustvariti medgeneracijski konflikt. Pod pretvezo, da jima je mar za mlade, napadajo starejše delavke in delavce, ki jih bodo zdaj prisilno upokojevali. A mladi ne bomo pristali, da nas izkoristijo za orodje za tovrstno manipulacijo. In ne bomo pristali na medgeneracijski konflikt, ki nam ga želijo vsiliti.

Mladi si seveda želimo priložnosti za delo ter varnih in trajnih zaposlitev. Vendar sprejeti interventni zakon tega ne prinaša. Prav tako ne sprejemamo ultimatov, da lahko do dela pridemo samo na račun samovoljnega in prisilnega odpuščanja naših staršev.
Problema brezposelnosti mladih nikoli nismo in ne bomo rešili z odpuščanjem drugih delavk in delavcev, saj to ne more biti realna rešitev, ampak kvečjemu vnaša novo nestabilnost v delavski razred, povečuje segmentacijo na trgu dela in rahlja delavske standarde.

Ministrstvo za nedelo. Foto Matej Klarič

Za reševanje brezposelnosti mladih smo na Sindikatu Mladi plus že pripravili vrsto predlogov, ki smo jih vladi tudi poslali, in sicer z idejo o njihovi umestitvi v PKP7 (in v druge interventne zakone, sprejete letos), a smo bili vedno znova preslišani. Prav tako že več let aktivno sodelujemo v vladni delovni skupini Jamstvo za mlade, ki je namenjena reševanju brezposelnosti med mladimi. Nikoli, v vseh teh letih strokovnega delovanja na omenjenem področju, ni bil predlagan tako nestrokoven, krivičen in nesorazmeren ukrep, kot je prisilno upokojevanje starejših. To je namreč tudi v nasprotju z vsemi priporočili in okviri, vzpostavljenimi na evropski ravni.

Proti zavajanju in manipulacijam ministra za nedelo. Foto Matej Klarič

Jasno je torej, da vlada znova zlorablja krizne razmere za rahljanje delavskih pravic in vsiljevanje neoliberalne logike, ki samo še pospešuje fleksibilizacijo trga dela. V resnici jih briga za mlade! Če bi jim bilo mar, bi namreč prisluhnili predlogom, ki smo jim jih poslali, vzpostavili dialog s socialnimi partnerji in oblikovali rešitve, primerne za vse delavke in delavce, za vse generacije.

Sporočila (in buče) predana. Foto Matej Klarič

Trenutni minister pa počne ravno obratno. In si zato sploh ne zasluži, da bi bil minister za delo, temveč je – MINISTER ZA NEDELO!

Celoten posnetek naše novinarske konference in predaje buč lahko najdete tudi tukaj.