Sindikat Mladi plus išče nove sile ter vabi zraven vse, ki jih zanima izobraževanje in usposabljanje mladih!

Skozi zgodovino priborjene delavske in socialne pravice so nenehno pod udarom različnih političnih in kapitalskih interesov. Na vsaki generaciji je, da pravice do dostojnega dela, poštenega plačila in življenja, ki ne spominja na životarjenje, ohrani in nadgrajuje!

Na Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za opolnomočenje mladih, dijakov in dijakinj, študentov in študentk, brezposelnih ter prekarnih delavcev in delavk, kar pa je mogoče le, če smo številčni in organizirani. Naše jedro obstoja tvorijo članice in člani, naše delovanje pa poganjajo aktivistke in aktivisti.

Če ti je dovolj izkoriščanja na delovnem mestu, če te zanima raziskovanje sveta dela, sodelovanje z domačimi in tujimi sorodnimi organizacijami, opozarjanje na kršitve delodajalcev, mladinska politika, terenske akcije, socialni dialog in vključevanje na druga področja dela, s katerimi se ukvarjamo, te vabimo, da se nam pridružiš!

Kot aktivistka ali aktivist Sindikata Mladi plus boš lahko prispeval_a k boljšemu družbenemu položaju mladih, tvoje ideje, kritike in predlogi pa ne bodo naleteli na gluha ušesa.

Več informacij o tem, kaj in zakaj delamo, dobiš povsod na naši spletni strani.

Prijave z imenom in priimkom, datumom rojstva, navedbo kraja bivanja ter s kratkim pripisom (v nekaj stavkih), ki vsebuje razloge, zakaj bi si želel_a postati del naše ekipe aktivistov in aktivistk, sprejemamo na: info@mladiplus.si. Rok za prijave je 10. julij 2020.

Delovanje v sindikatu poteka na aktivistični bazi, vendar aktivisti in aktivistke za svoje delo prejmejo tudi honorarno plačilo.

Te zanima izobraževanje in usposabljanje mladih?

Na Sindikatu Mladi plus iščemo nove aktivistke in aktiviste, ki jih zanima izobraževanje in usposabljanje mladih. Iščemo torej trenerke in trenerje, tiste, ki vam je blizu neformalno učenje, izvajanje različnih delavnic in na splošno posredovanje znanja drugim.

Na našem sindikatu vsako leto izvajamo izobraževalne aktivnosti za srednješolce, študente, mlade brezposelne ter mlade prekarne delavke in delavce, ki potekajo po različnih šolah, fakultetah, v mladinskih centrih, prek zavoda za zaposlovanje in v različnih krajih po vsej Sloveniji.

Tematike so različne, vseskozi pa oblikujemo nove module delavnic.

Vse, ki vas zanima tovrstno delo, vabimo, da se nam pridružite. Delo naših aktivistk in aktivistov je, kot omenjeno, tudi plačano.

Če  nisi prepričan_a, ali imaš vse potrebno znanje za kaj takega, a bi te tako delo vseeno veselilo, ne skrbi: vse izvajalce bomo prej dodatno usposobili, pripravili se bomo skupaj, naša izkušena ekipa pa ti bo nudila pomoč pri pripravah in izvajanju. Iščemo predvsem motivirane mlade, ki jih zanima omenjeno področje, in bi se radi tudi dodatno izpopolnjevali.

Tovrstno delo je tudi odlična izkušnja za vse, ki vas zanima pedagoško delo, razvoj novih metod izobraževanja in usposabljanja, kreativnost ter ustvarjalnost, obenem pa verjamete, da je ključno, da smo mladi ozaveščeni o različnih tematikah, usposobljeni za aktivno participacijo v družbi in za soočanje z izzivi, s katerimi se srečujemo.

Če te opisano zanima, v zgoraj omenjeno prijavo vključi še kratek pripis o svojih preteklih izkušnjah z usposabljanjem in izobraževanjem mladih (če jih imaš).

Primeri izobraževanj, ki jih izvajamo:

  • Delavnice za srednje šole: Vse, kar moram vedeti, preden vstopim na trg dela
  • Pravice iz dela, pravice v času brezposelnosti, pravice v različnih oblikah dela (avtorska pogodba, podjemna, študentsko delo, redna zaposlitev, pripravništvo …)
  • Vse, kar moram vedeti o študentskem delu
  • Vse, kar moram vedeti, preden podpišem pogodbo o zaposlitvi
  • Usposabljanje za vodje projektov (project management)
  • Usposabljanje za komunikatorja (komunikacija, stiki z javnostmi, zagovorništvo)
  • Posvetovanja z mladimi o različnih temah: kaj so potrebe mladih v lokalnem, nacionalnem okolju; kakšni ukrepi so potrebni za zmanjševanje brezposelnosti mladih; kako se lahko mladi bolj aktivno vključimo v oblikovanje različnih politik in podobno.

Obseg izobraževanj je različen (od 2 ur do več dnevnih usposabljanj), prav tako se izobraževanja včasih izvaja samostojno, drugič v ekipi.