Za blaženje stisk v času epidemije novega koronavirusa: Delimo predloge ukrepov ZSSS

V želji prispevati k čim hitrejšemu sprejemu ukrepov v zvezi z izbruhom novega koronavirusa in v povezavi z družbenimi, socialnimi, gospodarskimi ipd. posledicami, ki smo jim (že) priča, je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Vladi RS, ministrstvu za delo ter ekonomistu Mateju Lahovniku, ki vodi priprave na interventni zakonski paket, danes posredovala svoje predloge ukrepov.

Predlogi so usmerjeni k blaženju stisk vseh prebivalk in prebivalcev v državi ter sledijo pozivom vseh, ki se v zadnjih dneh obračajo na sindikate – delavk in delavcev, upokojenk in upokojencev, mladih, prekark in prekarcev … Pri pripravi predlogov ukrepov, še posebej tistih, ki zadevajo zadnji dve omenjni skupini, smo sodelovali tudi v Sindikatu Mladi plus.

Med drugim predlagamo zaščito prejemkov vseh prebivalk in prebivalcev, in sicer z zagotovljenim mesečnim zneskom (plače, nadomestila, subvencije), nižje najemnine, nižje zneske položnic, oprostitev plačila prispevkov, oblikovanje posebnega sklada …

Več na naslednji povezavi: Za blaženje stisk v času epidemije novega koronavirusa: Objavljamo predloge ukrepov ZSSS