Kako podati prijavo na Inšpektorat RS za delo

Če zaznaš, da so ti kršene pravice iz delovnega razmerja, jih lahko prijaviš Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Inšpektorat po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, kolektivnih pogodb, splošnih aktov in drugih predpisov, ki urejajo delovna razmerja.  Za učinkovito izvedbo postopka nadzora na podlagi tvoje prijave je priporočljivo, da kot prijaviteljica oziroma prijavitelj podaš čim več podatkov:

  • poln naziv delodajalca (naslov, pošta in kraj),
  • kratek opis kršitve (podatki, podrobnejše informacije o kršitvi, kraj in datum kršitve),
  • predložitev morebitnih dokazov (fotografije, listine, dokumenti, urniki, shranjena elektronska sporočila, liste prisotnosti na delovnem mestu, podatki o pričah).

Nasveti ob prijavi

V obrazcu navedi čim več podrobnosti v zvezi s svojo situacijo! Svoj primer opiši podrobno, poleg tega pa pred samo prijavo poskusi zbrati čim več dokazov (glej zgoraj), ki potrjujejo podatke, ki jih navajaš v prijavi.

Če se pri delodajalcu dogaja več nepravilnosti oziroma če se s kršitvami sooča več ljudi, opiši v prijavi tudi te! Bolj, ko bo jasno, da je primer urgenten, da gre za večje število kršitev, hitreje praviloma ukrepa inšpektorat za delo, saj zaradi velikega števila prijav prioritetno obravnava tiste, pri katerih gre za bolj nujne primere.

Deluj kolektivno! Če se kršitve dogajajo večjemu številu tvojih sodelavcev, se pogovori z drugimi v kolektivu in preveri, ali so tudi oni pripravljeni ukrepati. Primer bodo na Inšpektoratu RS za delo zaznali kot bolj urgenten, če dobijo več prijav delavk in delavcev istega delodajalca. Tudi če se ne odločiš za prijavo, ampak namesto tega delodajalca soočiš z dejstvom, da se zavedaš svojih pravic in zahtevaš, da jih upošteva, je vedno bolje, da to naredi več delavk in delavcev skupaj, kot da se izpostaviš sam!

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za delo na povezavi.

Oddajanje prijave

Prijavo lahko oddaš prek:

  • navadne pošte ali elektronske pošte na elektronski naslov irsd@gov.si,
  • ustno v času uradnih ur na pristojni območni enoti Inšpektorata RS za delo (pristojnost določene območne enote je določena glede na sedež tvojega delodajalca),
  • prek elektronske prijave na povezavi: brez digitalnega potrdila tukaj in z digitalnim potrdilom tu.

Sama prijava na Inšpektorat RS za delo je seveda lahko anonimna.

O kršitvah lahko obvestiš tudi Sindikat Mladi plus, in sicer prek zasebnega sporočila na naši Facebook strani ali na e-naslov info@mladiplus.si. V sklopu naše akcije Stop kršitvam – ZA dostojno delo! na Inšpektorat RS za delo že več let posredujemo sporne in nezakonite oglase za delo. Tudi o teh nas je mogoče obvestiti na zgoraj navedenih kanalih.  

Zakon o inšpekcijskem nadzoru določa, da je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Tako podatkov o prijavitelju ne sme posredovati inšpekcijskemu zavezancu. Ni pa odveč povedati tudi, da je fizična oseba, ki poda lažno prijavo, v skladu z 38. členom zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko kaznovana s 500 evri globe.

Še nisi naš član ali članica?

Ponujamo pet razlogov, zakaj se nam velja pridružiti.

Včlani se!