“Napotnica ne pozna brezplačnega uvajanja in odpovednega roka”

Ker je poletje pogosto čas počitniškega, v prvi vrsti študentskega dela, smo za Multimedijski center RTV Slovenija (MMC) povedali nekoliko več o tem, na kaj velja pri opravljanju omenjene oblike dela biti pozoren.

“Počitniško delo prek napotnice sicer lahko opravljajo osnovnošolci in dijaki, ki so že dopolnili 15 let, študentje, ki imajo študentski status v Sloveniji ali tujini, tuji študenti, ki študirajo v Sloveniji, in izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let in niso v delovnem razmerju oziroma niso prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Študentski servis, ki izda napotnico, tudi preveri, ali kandidat izpolnjuje pogoje oziroma ali ima status študenta v enotni evidenci študentov, ki jih vodi ministrstvo.

V Sindikatu Mladi Plus ob tem mladim svetujejo, naj bodo pred počitniškim delom pozorni na svoje pravice in dolžnosti. V prvi vrsti poudarjajo, da je treba napotnico pridobiti že pred začetkom dela, “saj je napotnica osnova za plačilo in tudi za reševanje morebitnih sporov med študentom in delodajalcem.” Lebnova ob tem poudarja, da je napotnica edina osnova za študentsko delo in tako ne velja nobena dodatna pogodba, ki bi jo delodajalec študentu dal v podpis. “V praksi smo imeli primere, ko so delodajalci študentom dali v podpis pogodbo z odpovednim rokom in so študentje ta rok upoštevali, četudi ga niso želeli. Vsaka taka pogodba je nična, saj velja samo študentska napotnica. V praksi to pomeni, da lahko študent z delom preneha, kadar želi, enako pa ga lahko odslovi tudi delodajalec.”

Več v članku: Napotnica ne pozna brezplačnega uvajanja in odpovednega roka