Za pravičnejšo, demokratično in bolj solidarno Evropo!

V nedeljo potekajo volitve v Evropski parlament, ene najpomembnejših v zadnjih desetletjih, na katerih je – ni druge – udeležba obvezna! Na Sindikatu Mladi plus se pridružujemo pozivoma Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) k čim večji udeležbi na volitvah.

Evropske volitve namreč ne vplivajo le na našo sedanjost, ampak tudi na našo prihodnost in na priložnosti, ki jih bomo mladi imeli ali pa tudi ne. Evropske politike pa vplivajo na vse vidike našega življenja: na izobraževanje, mobilnost, kakovost delovnih mest, varnost in zdravje pri delu, delavske in socialne pravice, na digitalizacijo, okolje in zdravje, možnost sodelovanja v demokratičnih procesih in podobno. Zato je čas, da se tudi mladi zavzamemo za bolj socialno, pravičnejšo in demokratično Evropo, ki bo mladim (in vsem drugim) omogočila razvoj in stabilno prihodnost.

Sporočilo s kongresa Evropske konfederacije sindikatov, ki poteka ta teden na Dunaju. Foto Etuc

Pojdimo torej v nedeljo na volitve in poskrbimo, da bo nova Evropa pravičnejša, bolj socialna, demokratična in solidarna za vse!