Vlada prodaja buče ter varčuje pri socialni politiki in plačah!

“Koalicija bo ohranjala in krepila Slovenijo kot socialno državo za življenje njenih državljank in državljanov v solidarni ter vključujoči družbi, ki se odziva na potrebe ljudi in skrbi za njihovo blagostanje. 

[…]

To je politika, ki je v službi ljudi in za ljudi. Koalicija bo z zasledovanjem vrednot trdega, poštenega, transparentnega in odgovornega dela, spoštovanja človekovih pravic in človekovega dostojanstva ter spoštovanja drugačnosti, strpnosti in povezovanja ter ob spoštovanju ustavnega reda in mednarodnih zavez naredila vse za skupno dobro vseh prebivalk ter prebivalcev Republike Slovenije. ”

Koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018 – 2022

BUČA!

Kar je nova vladna koalicija še pred nekaj meseci zapisala v koalicijski sporazum, je vse bolj podobno prodajanju buč oziroma praznim besedam, ki bodo ostale mrtva črka na papirju. To se bo najverjetneje izkazalo tudi ob potrjevanju sprememb Zakona o izvrševanju proračuna.

Nova vlada želi namreč varčevati prav na področju socialne države in plač. V neuradnem dokumentu, ki je pred dnevi zaokrožil v javnosti, je namreč zapisano, da želi vlada tudi v prihodnosti uvajati varčevalne ukrepe, slabiti javni sektor in kljub gospodarski rasti poseči v določene dele socialne politike, kar bo imelo velik vpliv prav na običajne ljudi.

Zapisano je, da bo varčevanje potekalo:

  • na račun študentov, pri katerih bodo zaostrili pogoje za pridobitev državnih štipendij,
  • z neusklajevanjem transferjev posameznikom in gospodinjstvom,
  • z neizplačilom otroškega dodatka za 7. in 8. dohodkovni razred,
  • z ukinitvijo dodatka za veliko družino,
  • v določenih primerih z vpeljavo znižane osnove za nadomestilo porodniške odsotnosti,
  • z neizplačilom redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela javnih uslužbencev
  • itd.

Večina ukrepov, pri katerih želi nova vlada varčevati, spada prav na področje socialne politike in plač, pri tem pa dobivamo občutek, da imajo odgovorni omenjeni del politike za nepomemben in pogrešljiv. Da so varčevalni ukrepi škodljivi za družbo in da vplivajo predvsem na (ne)dostopnost javnih dobrin, na kakovost ter dostojnost življenja, kar najbolj občutimo običajni ljudje, delavke in delavci, smo na Sindikatu Mladi plus opozorili že večkrat. In sicer predvsem ob minuli finančni krizi, uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in ob vpeljavi t. i. zlatega fiskalnega pravila. Zaradi visoke gospodarske rasti, pri kateri prispevamo pomemben del tudi delavke in delavci, bi tako pričakovali, da bomo tudi mi deležni sadov dela in napredka.

Zagotovo pa s takimi dejanji vlada ne ohranja in krepi socialne države, kot je sama zapisala v koalicijski pogodbi, prav tako bi težko rekli, da gre za politiko, ki naj bi bila v službi ljudi. Zato si nova vladna koalicija zasluži BUČO!

Ker spremembe zakona še niso potrjene, upamo, da si bodo koalicijski partnerji premislili in spoznali, kako zelo pomembna je socialna država. Gre za ustavno določilo, za pravice ljudi do dostojnega življenja, za pravico do dostopnosti javnih dobrin in spodbujanje enakosti v družbi. In povedano še z bolj ekonomskega vidika, da bi to lahko razumel tudi finančni minister:  Vlaganje v ljudi, v njihovo spodobno življenje in v delovanje socialne države je lahko tudi investicija, ki dolgoročno zagotavlja zdravo in stabilno družbo, katere pripadnice in pripadniki so izobraženi, zdravi, zadovoljni in kot taki živijo tudi dostojno življenje. V to se vsekakor splača vlagati.