Sindikat Mladi plus okrepil svojo ekipo

 

Na Sindikatu Mladi plus smo s 1. marcem 2018 postali del operacije Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in v okviru omenjene  operacije zaposlili dve mladinski delavki. Imeni operacij se glasita »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju- 1« ter »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju- 2«. Specifični cilj naložbe je znižanje brezposelnosti mladih.

Kohezijska politika je del politike Evropske unije in je namenjena vsem regijam in mestom v EU za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija (sredstva izhajajo iz: Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov). Razpis se imenuje: Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«.
Sindikat Mladi plus je z mladinskima delavkama na projektnem delovnem mestu mladinski delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi v trajanju 9 mesecev. Izbrano začetno obdobje 8 mesecev te zaposlitve se financira iz zgoraj omenjenih sredstev tega javnega razpisa, in sicer od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018. Po zaključku operacije bosta mladinski delavki skladno z 7. členom Pogodbe o sofinanciranju izvedbe operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ostali zaposleni še do 30. 11. 2018 zaradi dosega kazalnika rezultata te operacije, ki predstavlja zaključek sofinanciranja njunih zaposlitev.

Nameni operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju- 1« so:

 • Koordinacija sodelovanja med regijskimi odbori in centralo Sindikata
 • Nudenje ustreznih informacij in podpora/pomoč regijskih odborom pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju njihovih aktivnosti
 • Pomoč pri vsebinski krepitvi regijskih odborov

Glavni namen je okrepitev delovanja SM+ na lokalni ravni ter s tem prispevati h razvoju kakovostnega mladinskega dela ter povečanju participacije mladih na lokalnih in regionalnih ravneh.

Učinki bodo:

 • Vzpostavitev koordinacije centrale SM+ z regisjkimi odbori ter med samimi regijskimi odbori
 • Vzpostavitev celostne podpore za delovanje regijskih odborov SM+
 • Vzpostavitev posvetovanj s člani, ki prihajajo iz regijskih ravni
 • Vzpostavitev novih regijskih odborov
 • Vzpostavitev tesnejše komunikacije med mladimi iz regijske ravni
 • Zaposlitev mladinske delavke za obdobje 9 mesecev

Nameni operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju- 2« so:

 • Priprava in izvedba izobraževanj ter usposabljanj
 • Razvoj novih izobraževalnih modulov na temo sindikalizma in zagovorništva
 • Okrepitev informiranja mladih na mladim prijazen način
 • Priprava predstavitevnih vsebin za nove aktiviste ter izobraževanje novih aktivistov
 • Priprava izobrževalno-motivacijskega vikenda za aktiviste SM+
 • Priprava informativnih in izobraževalnih vsebin za mlade, ki se jih bo delilo preko družbenih omrežij

Glavni namen je razvijati celosten pristop k izobraževanju kadrov SM+ in mladih na splošno, s tem mlade opolnomočiti, tako na področju tem, ki jih bodo izobraževanja naslavljala, kot jih tudi opolnomočiti za aktivnejše delovanje v SM+, s čimer se bo krepila kadrovska struktura sindikata ter zagotavljala kontinuiteta delovanja.

Učinki bodo:

 • Vzpostavitev celostnega sistema izobraževalnih aktivnosti SM+; tako za člane in aktiviste, kot širše za mlade
 • Krepitev kadrov SM+ (aktivistov) in prenos znanja na mlajše člane
 • Širjenje vsebin in izobraževalnih informacij širše do mladih
 • Zaposlitev mladinske delavke za obdobje 9 mesecev

Spletna stran za Evropsko kohezijsko politiko v Republiki Sloveniji